Κακά Κορίτσια (Σχόλιο: Ντέπυ Γκολεμά)
Κακά Κορίτσια (Σχόλιο: Ντέπυ Γκολεμά) Μαρία Λεμονιά Έλενα Καραμίχαλου
qylsdcxcg2a7cbt56cll
Παραπολιτικά

Ο Κουτεντάκης ξεκίνησε το έργο του με… διορισμούς

Ο νέος προϊστάμενος του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής βρήκε τους ρυθμούς του.

Ελάχιστα εικοσιτετράωρα µετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο νέος επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής Φραγκίσκος Κουτεντάκης ξεκίνησε τις προσλήψεις συνεργατών.

Με ηµεροµηνία 2 Απριλίου έγινε γνωστή η πρόσληψη ειδικής συνεργάτιδος στο γραφείο του µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου.

Το πιο ενδιαφέρον είναι πως η προσληφθείσα εξασφαλίστηκε για τα επόµενα πέντε χρόνια, καθώς, όπως αναφέρεται ρητά στη σύµβασή της, «η εργασιακή σχέση της µε τη Βουλή λήγει αυτοδικαίως και χωρίς καµία αποζηµίωση από τη Βουλή όταν λήξει και δεν ανανεωθεί η θητεία του συντονιστή του Γραφείου κατά τη διάρκεια της οποίας προσελήφθη».