Το πρόγραμμα του Γιάννη Μώραλη για την επόμενη τετραετία
6htspk6veb3g0iia6vby
Πολιτική

Το πρόγραμμα του Γιάννη Μώραλη για την επόμενη τετραετία

12 άξονες για τον Πειραιά του μέλλοντος

Το πρόγραµµα του «Πειραιά Νικητή» παρουσίασε ο Γιάννης Μώραλης, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τη φυσιογνωµία του Πειραιά και να τον καταστήσει µια πόλη ανθρώπινη και φιλόξενη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της. Η σχετική εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιά, παρουσία εκπροσώπων φορέων, επιµελητηρίων, συλλόγων της πόλης και πλήθους κόσµου. Αρχικά, ο δήµαρχος Πειραιά προχώρησε σε έναν σύντοµο απολογισµό των πέντε ετών στη διοίκηση του δήµου, επισηµαίνοντας τις σηµαντικές παρεµβάσεις που έγιναν. «Η προσπάθεια της δηµοτικής Αρχής για την ανάπτυξη της πόλης απέδωσε καρπούς, αφού πλέον ο Πειραιάς βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος», ανέφερε, ενώ µίλησε για την ΟΧΕ, τους εξασφαλισµένους πόρους, ύψους 111 εκατ. ευρώ, και τα µεγάλα αναπτυξιακά έργα, όπως η ανάπλαση του Μικρολίµανου, που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης. Τονίστηκαν επίσης οι παρεµβάσεις που γίνονται σε κάθε γωνιά του Πειραιά, σε συνεργασία µε τον Ολυµπιακό, την Πειραϊκή Εκκλησία και φορείς της πόλης, οι οποίες έχουν αλλάξει και βελτιώσει την καθηµερινότητα των πολιτών. Η συνεχής βελτίωση της καθηµερινότητας και η διαρκής ανάπτυξη της πόλης του Πειραιά είναι οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος του συνδυασµού του κ. Μώραλη, ώστε να διαµορφωθούν οι συνθήκες και τα θεµέλια για τον Πειραιά της επόµενης δεκαετίας. Ο κ. Μώραλης έδωσε στο τέλος το σύνθηµα για τη νίκη στις επερχόµενες εκλογές λέγοντας: «Ολοι µαζί συνεχίζουµε δυναµικά στις 26 Μαΐου και µε την εµπιστοσύνη και τη δύναµη που ζητάµε να µας δώσουν οι δηµότες. Ολοι µαζί συνεχίζουµε δυναµικά και µετά τις 26 Μαΐου, προχωρώντας για τον Πειραιά του αύριο».

Το πρόγραµµα του «Πειραιά Νικητή» αναλύεται σε 12 βασικούς άξονες:

1. ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Βασική προτεραιότητα της επόµενης τετραετίας είναι η βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών, ξεκινώντας από την καθαριότητα της πόλης και την αποκοµιδή των σκουπιδιών. Στην κατεύθυνση αυτή, προβλέπονται η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη διαχείριση των απορριµµάτων και η προώθηση σχεδίου για πρόληψη και µείωση της παραγωγής απορριµµάτων, αξιοποιώντας 1 εκατ. ευρώ από την ΟΧΕ. Επίσης, προβλέπεται η ενίσχυση της ανακύκλωσης σύµφωνα µε την αρχή «πληρώνω όσο πετάω», καθώς και η καθιέρωση ανταποδοτικών τελών καθαριότητας, ανάλογα µε τις παραγόµενες ποσότητες, και η ενίσχυση του πρασίνου σε όλο τον Πειραιά, µε συντήρηση και ανάπλαση των χώρων πρασίνου.

2. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ
Χρηµατοδότηση δράσεων για την κοινωνική πολιτική µε περισσότερα από 27 εκατοµµύρια ευρώ από την ΟΧΕ και αναβάθµιση της κοινωνικής φροντίδας, µε έµφαση τους οικονοµικά αδύναµους, στα παιδιά, στους ηλικιωµένους και στην αντιµετώπιση της φτώχειας. Ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, αναβάθµιση των παιδικών σταθµών και δηµιουργία νέων. Ενίσχυση των δοµών και υπηρεσιών φροντίδας ηλικιωµένων, του ∆ηµοτικού Ιατρείου και δηµιουργία νέου.

3. ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ «ΕΞΥΠΝΗ» ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Θα προχωρήσει στη βάση της Ψηφιακής Στρατηγικής, που εγκρίθηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη και της επιχείρησης. Στην κατεύθυνση αυτή, προβλέπεται σταδιακή µετάβαση στην ψηφιακή παροχή των υπηρεσιών, µε στόχο τη µείωση της γραφειοκρατίας και την αποσυµφόρηση των υπηρεσιών του δήµου.

4. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
∆ιαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου πλαισίου δράσεων για κάθε γειτονιά του Πειραιά, το οποίο θα απαντά στις καθηµερινές ανάγκες για κάθε µία από τις 5 δηµοτικές κοινότητες.

5. ΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Στην κατεύθυνση αυτή, προβλέπεται αξιοποίηση πόρων για τη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής, κοινωνικής συνοχής και ενίσχυσης της τοπικής οικονοµίας. Συνεργασία µε ιδιώτες που επιλέγουν τον Πειραιά για τα αναπτυξιακά τους σχέδια. Σχεδιασµός για δηµιουργία ξενοδοχειακών µονάδων στην πόλη και συνεδριακού κέντρου στην «Παγόδα», εκµεταλλευόµενοι την ενίσχυση της κρουαζιέρας και την αύξηση του όγκου επισκεπτών που φτάνουν στον Πειραιά.

6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Στο επίκεντρο του σχεδίου του «Πειραιά Νικητή» για αναβάθµιση της ταυτότητας του Πειραιά και της ποιότητας ζωής των κατοίκων τοποθετούνται τα εξής: ανάδειξη των σηµαντικών µνηµείων και δηµιουργία ολοκληρωµένων πολιτιστικών διαδροµών σε συνεργασία µε σηµαντικούς πολιτιστικούς φορείς. Ενίσχυση της παρουσίας του Πειραιά στα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώµενα, µε επίκεντρο το ∆ηµοτικό Θέατρο, το Βεάκειο και το ∆ηµοτικό Ωδείο.

7. ΕΔΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΩΣ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Αύξηση της επισκεψιµότητας της πόλης µε αξιοποίηση του «Destination Piraeus» ως κεντρικού τουριστικού «brand name» για τον Πειραιά. Υλοποίηση σύγχρονων δράσεων εξωστρέφειας και προβολής.

8. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ολοκλήρωση της αναβάθµισης όλων των αθλητικών χώρων και δηµιουργία νέων σύγχρονων κλειστών χώρων άθλησης σε κάθε δηµοτική κοινότητα. Εξασφάλιση χώρων ελεύθερης άθλησης για όλους. ∆ιεκδίκηση κοµµατιού στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ ή απαλλοτρίωση από το κράτος του οικοπέδου της ΧΡΩΠΕΙ για την κατασκευή σύγχρονου κολυµβητηρίου διεθνών προδιαγραφών, µε προσωπική δαπάνη του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη.

9. ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στόχος είναι ο Πειραιάς να γίνει «πρωταθλητής» στη γαλάζια οικονοµία. Ολοκλήρωση του Κέντρου Καινοτοµίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, το οποίο έχει ήδη δηµοπρατηθεί. Ανάπτυξη του ναυτιλιακού cluster στον Πειραιά. ∆ηµιουργία Κέντρου Στήριξης των Επιχειρήσεων και πρωτοβουλίες ανάδειξης του εµπορικού κέντρου, µε στόχο την αύξηση της εµπορικής και καταναλωτικής κίνησης. Στήριξη της πρωτοβουλίας του «Blue Growth» και προώθηση της αλληλέγγυας οικονοµίας. Χρηµατοδότηση των υφιστάµενων, νέων και νεοφυών επιχειρήσεων µε περισσότερα από 24 εκατ. ευρώ από την ΟΧΕ.

10. ΝΕΑ «ΕΞΥΠΝΗ» ΠΟΛΗ
Προσαρµογή του Πειραιά στην ψηφιακή εποχή και στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Οι βάσεις του µετασχηµατισµού του Πειραιά σε µια «έξυπνη» πόλη έχουν ήδη µπει. Επέκταση του ασύρµατου δικτύου wi-fi για ελεύθερη πρόσβαση στο Ιnternet σε 20 επιλεγµένους δηµόσιους χώρους. Προώθηση της ψηφιοποίησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, µε χρήση «έξυπνων» εφαρµογών για τη βελτίωση του φωτισµού και της στάθµευσης. ∆ηµιουργία ολοκληρωµένης ηλεκτρονικής πλατφόρµας για την ψηφιακή διακυβέρνηση.

11. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Έργα ανάπλασης στο Μικρολίµανο, στον Αγιο ∆ιονύσιο, στην Ακτή ∆ηλαβέρη, στο παραλιακό µέτωπο της Ακτής Θεµιστοκλέους, στην Πλατεία Καρπάθου και στην κεντρική υπαίθρια αγορά του δήµου. Αξιοποίηση του Στρατοπέδου Παπαδογιωργή µε δηµιουργία ολοκληρωµένου κέντρου κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης και διαµόρφωση πύλης εισόδου στον Πειραιά για τους επισκέπτες της κρουαζιέρας. Χρήση του διατηρητέου κτιρίου Περδίκη για τη µετεγκατάσταση υπηρεσιών του δήµου. Αξιοποίηση του Πύργου, που ήδη δηµοπρατήθηκε, προς όφελος της πόλης και των πολιτών. Παραχώρηση του κτιρίου της πρώην Ραλλείου Σχολής στο υπουργείο ∆ικαιοσύνης για µετεγκατάσταση των δικαστηρίων του Πειραιά και των δικαστικών υπηρεσιών.

12. «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΟΥ 2030»
Στην κατεύθυνση αυτή, διαµορφώνεται ένα ολοκληρωµένο και εξειδικευµένο σχέδιο. Σχεδιάζονται βιώσιµες λύσεις για τις µεταφορές, την πρόσβαση και τη στάθµευση. Αξιοποίηση των δηµόσιων ακινήτων της πόλης, διεκδίκηση δηµόσιων χώρων που παραµένουν αναξιοποίητοι και αναζήτηση λύσης για το ζήτηµα των εγκαταλελειµµένων ιδιωτικών κτιρίων, που µπορούν να αποτελέσουν αναπτυξιακή ευκαιρία για την πόλη. Αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών εργαλείων.

Δημοσιεύτηκε στο ένθετο «ΚΑΛΠΗ19» που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο στα περίπτερα όλης της χώρας με τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ.

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα