Έρευνα: Οι απολαβές και τα προνόμια των Ευρωβουλευτών
cebktru1newtpcl4svhe
Πολιτική

Έρευνα: Οι απολαβές και τα προνόμια των Ευρωβουλευτών

Η αδυσώπητη µάχη για την Ευρωβουλή, λόγω του παχυλού µισθού, των έξτρα, των 24.943 ευρώ µηνιαίως για τους συνεργάτες και της συνταξιοδοτικής εξασφάλισης.

Καθώς έχουν αποµείνει µόλις έξι εβδοµάδες µέχρι τις ευρωεκλογές, η πολιτική ένταση και ο προεκλογικός πυρετός ανεβαίνουν διαρκώς - αλλά όχι µόνο µεταξύ των κοµµάτων. Η µάχη του σταυρού, που οδηγεί σε µία από τις 21 έδρες που έχει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι σκληρή - και όχι τυχαία. Πέρα από το κύρος της θέσης του ευρωβουλευτή και την «κλειδωµένη» πενταετή θητεία, τα προνόµια που απολαµβάνουν οι εκπρόσωποι των 28 κρατώνµελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο δεν είναι διόλου αµελητέα. Κάθε άλλο µάλιστα! Ουσιαστικά, το Ευρωκοινοβούλιο τους καλύπτει και µε το παραπάνω τα πάντα, εκτός από το ενοίκιο του διαµερίσµατός τους στις Βρυξέλλες.

Ο µισθός κάθε ευρωβουλευτή είναι 8.757,70 ευρώ τον µήνα, από τον οποίο µετά την αφαίρεση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών µένουν καθαρά 6.824,85 ευρώ. Αυτό µάλιστα το ποσό αυξήθηκε από την 1η Ιουλίου 2018, καθώς µέχρι τότε οι ευρωβουλευτές κέρδιζαν καθαρά τον µήνα 6.611,42 ευρώ.

Τα χρήµατα που εισπράττουν από τις Βρυξέλλες, ωστόσο, δεν περιορίζονται εκεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους παρέχει επίσης 4.513 ευρώ (µέχρι το 2016 ήταν 4.299 ευρώ) µηνιαίως για να καλύψουν έξοδα γραφείου (λογαριασµοί τηλεφώνου, κόστος αλληλογραφίας, αγορά και συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισµού, οργάνωση ηµερίδων κ.λπ.). Η παροχή κόβεται κατά 50% αν ο ευρωβουλευτής δεν παρίσταται τουλάχιστον στις µισές συνεδριάσεις της Ολοµέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Τα έξοδα αυτά αφορούν κυρίως στο πολιτικό γραφείο που διατηρεί κάθε ευρωβουλευτής στη χώρα του, καθώς στις Βρυξέλλες το Ευρωκοινοβούλιο παρέχει στους ίδιους και τους συνεργάτες τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεφωνικές συσκευές κ.λπ.

Κάθε μέρα

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει στους ευρωβουλευτές επιπλέον 320 ευρώ την ηµέρα, µια πολύ γενναία αποζηµίωση, για τη συµµετοχή τους στις επιτροπές ή στην ολοµέλεια ή για τη συνεδρίαση κάποιου ευρωπαϊκού οργάνου. Για να το λάβουν, απλώς πρέπει να υπογράφουν κάθε µέρα στον σχετικό κατάλογο που υπάρχει στις αίθουσες των συνεδριάσεων, για να βεβαιώνεται η παρουσία τους. Αν συµµετέχουν σε κάποια αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο εξωτερικό (εκτός Ε.Ε.), λαµβάνουν το 50% αυτής της ηµερήσιας αποζηµίωσης (δηλαδή 160 ευρώ), συν τα έξοδα µετακίνησης και διαµονής τους. Παράλληλα, το Ευρωκοινοβούλιο τους καλύπτει τη δαπάνη για το εβδοµαδιαίο αεροπορικό εισιτήριο από και προς τη χώρα τους, εν προκειµένω την Ελλάδα. Συνήθως οι περισσότεροι φεύγουν από τις Βρυξέλλες κάθε Πέµπτη το απόγευµα και επιστρέφουν τη ∆ευτέρα το πρωί. Παράλληλα, δικαιούνται 4.454 ευρώ ετησίως για ταξίδια (µετακίνηση και διαµονή) που κάνουν εκτός της χώρας τους, σε κάποια αποστολή δηλαδή στο εξωτερικό (όχι επίσηµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για την οποία προαναφέραµε τι ισχύει). ∆ικαιούνται ωστόσο και αποζηµίωση για µέχρι και 24 ταξίδια µετ’ επιστροφής ετησίως που κάνουν στο εσωτερικό της χώρας τους - στην περίπτωση της Ελλάδας, δηλαδή, αν πάνε π.χ. αεροπορικώς από την Αθήνα στην Καβάλα για ένα συνέδριο ή µια ηµερίδα. Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει σε κάθε ευρωβουλευτή 24.943 ευρώ (µεικτά) τον µήνα για να πληρώνει τους µισθούς των συνεργατών και βοηθών του.

Ο ευρωβουλευτής συµφωνεί µε κάθε συνεργάτη τις µηνιαίες απολαβές του και στη συνέχεια το Ευρωκοινοβούλιο πληρώνει το ποσό απευθείας στους λογαριασµούς των συνεργατών. Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής έχει το δικαίωµα να απασχολεί στο γραφείο του στην Αθήνα δύο µετακλητούς, τρεις δηµοσίους υπαλλήλους (µε απόσπαση) και δύο αστυνοµικούς, που όλοι πληρώνονται από τη Βουλή των Ελλήνων, όπως και των 300 βουλευτών δηλαδή. Τέλος, το Ευρωκοινοβούλιο τους καλύπτει τα 2/3 κάθε ιατρικής δαπάνης.

Συµπέρασµα: Κάθε ευρωβουλευτής, αν δεν χάνει καµία συνεδρίαση, λαµβάνει 11.730 ευρώ τον µήνα, την ώρα που για τα βασικά του έξοδα (και όχι µόνο) έχει το κεφάλι του ήσυχο: η Ευρωπαϊκή Ενωση του καλύπτει τα αεροπορικά του εισιτήρια, όλα τα έξοδα των γραφείων του και στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα και περίπου δέκα συνεργάτες συνολικά για τα δύο του γραφεία! Οταν, µάλιστα, λήξει η θητεία του, δεν τον περιµένει το ταµείο ανεργίας, αλλά κάτι εντυπωσιακά καλύτερο: Κάθε ευρωβουλευτής, εφόσον δεν επανεκλεγεί ούτε στις Βρυξέλλες ούτε στο εθνικό Κοινοβούλιο της χώρας του, αλλά ούτε καταλάβει κάποιο δηµόσιο αξίωµα, δικαιούται το λεγόµενο «µεταβατικό επίδοµα». Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι για τους επόµενους έξι µήνες συνεχίζει να παίρνει κανονικά τον µισθό του.

Επίσης, για τους επόµενους τρεις µήνες µετά τη λήξη της θητείας του λαµβάνει το 50% του ποσού που δικαιούνταν για τα έξοδα γραφείου, δηλαδή 2.256 ευρώ τον µήνα. Πρόνοια φυσικά υπάρχει και για τη συνταξιοδότησή του, όταν συµπληρώσει την ηλικία των 63 ετών. Οι πρώην ευρωβουλευτές δικαιούνται σύνταξη ίση µε το 3,5% του µισθού τους για κάθε πλήρες έτος της θητείας τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (µε «ταβάνι» το 70% συνολικά). Αρα, ένας ευρωβουλευτής µε θητεία από το 2019 έως το 2024, µόλις γίνει 63 θα παίρνει από το Ευρωκοινοβούλιο σύνταξη 1.532 ευρώ τον µήνα, επιπλέον προφανώς της όποιας σύνταξης λαµβάνει στην Ελλάδα.

Επιασε πάτο

Παράλληλα, µε βάση την απόφαση που εξέδωσε πέρυσι τον Σεπτέµβριο το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι ευρωβουλευτές δεν υποχρεούνται να δηµοσιοποιούν πώς ακριβώς αξιοποιούν τα χρήµατα που λαµβάνουν ως έξοδα για το γραφείο και τις µετακινήσεις τους. Με βάση όλα τα προαναφερθέντα, η µάχη του σταυρού για την 26η Μαΐου θα είναι εύλογα αδυσώπητη. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η οµάδα των 21 Ελλήνων ευρωβουλευτών που εκπροσώπησε τη χώρα µας από το 2014 µέχρι και σήµερα, έπιασε πάτο σε σχέση µε τη συµµετοχή της στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες.

Σύµφωνα µε την έγκριτη ιστοσελίδα votewatch.eu, οι Ελληνες ευρωβουλευτές αθροιστικά ήταν προτελευταίοι (!) σε συµµετοχή στις ψηφοφορίες στο Ευρωκοινοβούλιο (27οι στα 28 κράτη-µέλη), µπροστά µόνον από τους Κύπριους. Σύµφωνα µε το site mepranking.eu, που επίσης κρατά στατιστικά, η χώρα µας ήταν δύο σκαλιά πιο πάνω (25η στους 28), αφού πέρασε την Ιρλανδία και την Εσθονία. Είτε µε τη µία µέτρηση, πάντως, είτε µε την άλλη, οι ευρωβουλευτές µας ήταν δραµατικά απόντες από τα βασικά τους καθήκοντα...

Δημοσιεύθηκε στα Παραπολιτικά 13/4/2019

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα