aksones
Πολιτική

Πέντε άξονες δράσης για την αποκατάσταση των πληγέντων από τις πυρκαγιές

Άμεση καταβολή του ποσού των 600 ευρώ στους πληγέντες για τις πρώτες ανάγκες διαβίωσης και έως 6.000 ευρώ για τις δαπάνες οικοσκευής

Η άμεση κινητοποίηση σύσσωμου του κρατικού μηχανισμού για τη λήψη δέσμης ανακουφιστικών μέτρων στην κατεύθυνση της άμεσης αποζημίωσης των πληγέντων και της αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από την καταστροφική πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια ευρείας κυβερνητικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 5 Αυγούστου, στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώθηκαν 5 άξονες δράσης υπέρ

• της κοινωνικής προστασίας,

• της στεγαστικής συνδρομής και αποκατάστασης των υποδομών,

• της οικονομικής ενίσχυσης και φοροελαφρύνσεων,

• της στήριξης αγροτικών εκμεταλλεύσεων

• της αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος

Σύμφωνα με τους παραπάνω άξονες δράσης, προβλέπονται τα παρακάτω μέτρα:

Υπουργείο Εσωτερικών

• Άμεση καταβολή του ποσού των 600 ευρώ στους πληγέντες για τις πρώτες ανάγκες διαβίωσης και έως 6.000 ευρώ για τις δαπάνες οικοσκευής.

• Άμεση καταβολή μίας πρώτης χρηματοδότησης με το ποσό των 180.000 ευρώ το οποίο θα διοχετευτεί στους πληγέντες και θα κατανεμηθεί ως εξής:

- 90.000 ευρώ για τον Δήμο Αχαρνών,

- 60.000 ευρώ για τον Δήμο Κηφισιάς

- 30.000 ευρώ για τον Δήμο Διονύσου

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

• Άμεση χορήγηση στεγαστικής συνδρομής έπειτα από σχετική αυτοψία που θα διενεργηθεί σε συνεργασία με τους Δήμους και την Περιφέρεια.

• Άμεση χορήγηση επιδότησης ενοικίου στους πληγέντες που έχουν μείνει άστεγοι.

Υπουργείο Οικονομικών

• Απαλλαγή των πληγέντων από την καταβολή ΕΝΦΙΑ.

• Άμεση επιχορήγηση των πληττόμενων επιχειρήσεων.

• Αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων τόσο για επιχειρήσεις, όσο και για φυσι-κά πρόσωπα στις περιοχές που κηρύχθηκαν ή θα κηρυχθούν σε κατάσταση έ-κτακτης ανάγκης.

• Αναστολή διενέργειας πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακί-νητης περιουσίας των πληττόμενων.

• Ρύθμιση και αναστολή ασφαλιστικών εισφορών.Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

• Άμεση αποζημίωση μέσω του ΕΛΓΑ των απωλειών που υπέστησαν οι παραγωγοί σε μελισσοσμήνη, ζωικό κεφάλαιο και στις δενδρώδεις καλλιέργειες καθώς και στις καλλιέργειες με οπωροκηπευτικά.

• Στο πλαίσιο της κυβερνητικής προσπάθειας που καταβάλλεται και σε πνεύμα κα-τανόησης, αναζητείται χρηματοδοτικό εργαλείο προκειμένου να αποζημιωθούν ακόμα και οι παραγωγοί που δεν είχαν ασφαλισμένο το φυτικό τους κεφάλαιο στον ΕΛΓΑ.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

• Όλες οι καμένες εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτέες.

• Άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην πρό-τερη κατάσταση, είτε μέσω φυσικής αναγέννησης, είτε μέσω τεχνητής αναδάσω-σης. Όπου η φυσική αναγέννηση δεν είναι δυνατή, οι εκτάσεις εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων.

• Άμεση δρομολόγηση των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων που χρειάζονται, προκειμένου να θωρακιστεί η περιοχή. Για το λόγο αυτό άμεσα χρη-ματοδοτούνται τα δασαρχεία για αντιπλημμυρικές μελέτες και αντιδιαβρωτικά έργα.

Την άμεση ενεργοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών προκειμένου να δοθεί το ταχύτερο δυνατό η στήριξη στους πληγέντες, προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης. Ο κ. Βορίδης εξήρε τη συνδρομή τους πυροσβεστικού σώ-ματος και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να προστατευθούν ανθρώπινες ζωές και στον περιορισμό των υλικών ζημιών και δεσμεύτηκε ότι το υπουργείο Εσωτερικών θα σταθεί αρωγός στο πλευρό όλων των ανθρώπων που επλήγησαν, μέσω κυρίως της χρηματοδότησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών ευχαρίστησε, με τη σειρά τους, όλους όσοι επιχείρησαν στο πεδίο για την οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς, καθώς και τους εθελοντές που προσέφεραν στέγη σε κατοίκους που είχαν πληγεί, αλλά και βοήθησαν στη διάσωση δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων από τις φλόγες. Όπως επισήμανε ο κ. Πέτσας, το υπουργείο Εσωτερικών προχωράει τάχιστα στην οικονο-μική ενίσχυση των πληγέντων, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας, που αφορά στην κάλυψη των πρώτων βιοτικών αναγκών των κατοίκων, ύψους 600 ευρώ, καθώς στην αντικατάσταση οικοσκευής, ύψους έως 6.000 ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε την πρώτη άμεση χορήγηση 180.000 ευρώ στους τρεις πληγέντες δήμους της Βορειοανατολι-κής Αττικής: 90.000 ευρώ για τον Δήμο Αχαρνών, 60.000 ευρώ για τον Δήμο Κηφι-σιάς και 30.000 ευρώ για τον Δήμο Διονύσου. Όπως σημείωσε ο κ. Πέτσας, θα ακο-λουθήσει η καταγραφή από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων για την αποστολή τεχνικών δελτίων και για τα υπόλοιπα χρήματα, προκειμένου η αποκατάσταση των ζημιών να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. «Βασικός μας γνώμονας είναι η ταχύτητα. Θα είμαστε δίπλα στους δήμους, την περιφέρεια και τους κατοίκους για οποιαδήποτε ενίσχυση χρειαστεί», τόνισε ο Αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, κάνοντας ξεχωριστή μνεία στο πλαίσιο της Κρατικής Αρωγής, το οποίο θεσμοθετή-θηκε πρόσφατα. «Από τον «Ιανό» και μετά, έχουμε πλέον μία εντελώς διαφορετι-κή προσέγγιση στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Αίρουμε τα γρα-φειοκρατικά εμπόδια και κινούμε άμεσα τις διαδικασίες, εκεί όπου προηγουμέ-νως απαιτούνταν ακόμα και χρόνια -σε κάποιες περιπτώσεις- μέχρι να ολοκληρωθούν», υπογράμμισε ο κ. Πέτσας κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.

Το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος προχωρά, άμεσα, στις αναγκαίες πα-ρεμβάσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση, είτε μέσω φυσικής αναγέννησης, είτε μέσω τεχνητής αναδάσωσης, καθώς και στη δρομολόγηση των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων που χρειάζονται, προκειμένου να θωρακιστεί η περιοχή. Όπως επισήμανε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, όλες οι καμένες εκτάσεις κηρύσσονται αναδασωτέες, ενώ άμεσα χρηματοδοτούνται τα δασαρχεία για αντιπλημμυρικές μελέτες και αντιδιαβρωτικά έργα.

Άμεσα είναι και τα μέτρα οικονομική στήριξης από το υπουργείο Οικονομικών για την επιχορήγηση των πληττόμενων επιχειρήσεων, καθώς και την αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων. Όπως επισημάνθηκε, δε, καθώς επίκειται η αποστολή των ειδοποιητηρίων του ΕΝΦΙΑ, επισπεύδεται η καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να υπάρξει απαλλαγή για όλους όσοι έχουν πληγεί. «Έχουμε διαμορφώσει ένα συμπαγές πλαίσιο κρατικής αρωγής και το αποτέλεσμα θα είναι πολύ σύντομα ορατό», ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής κ. Χρήστος Τριαντόπουλος.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δρομολογεί, με ταχείες διαδικασίες, τη στεγαστική συνδρομή προς τους πληγέντες, καθώς και την επιδότηση ενοικίου, για φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπέστησαν καταστροφές. Όπως ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, συνεργεία και μηχανικοί του Υπουργείου βρίσκονται, ήδη, στις πληγείσες περιοχές, προκει-μένου να καταγράψουν τις ζημιές σε κατοικίες και κτήρια. «Διαθέτουμε την εμπει-ρία, το σύστημα έχει δουλέψει και σε άλλες καταστροφές. Γνωρίζουμε, ακριβώς, τι πρέπει να κάνουμε για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων», δήλωσε χαρακτη-ριστικά ο κ. Καραγιάννης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Μάκης Βορίδης εκπροσωπώ-ντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργος Αμυράς, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών κ. Γιώργος Καραγιάννης, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, καθώς και ο Δήμαρ-χος Αχαρνών, Σπύρος Βρεττός, ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Γιώργος Θωμάκος και ο Δή-μαρχος Διονύσου, Γιάννης Καλαφατέλης.

Ακολουθούν αναλυτικά οι δηλώσεις τους:

Μάκης Βορίδης

«Αντιμετωπίσαμε μια μεγάλη καταστροφή και η σημερινή μας σύσκεψη επικεντρώ-θηκε στην αντιμετώπιση των συνεπειών της. Εκτελώντας την εντολή του Πρωθυ-πουργού η κατεύθυνση είχε καθαρά δοθεί ότι θα πρέπει οι διαδικασίες να είναι άμεσες, απολύτως υποστηρικτικές και να σταθούμε αφενός δίπλα στους πληγέ-ντες ως κράτος και ως πολιτεία, αφετέρου να κοιτάξουμε οι περιοχές να επουλώ-σουν το ταχύτερο δυνατό τις πληγές τους και τρίτο να διασφαλίσουμε με κάθε τρόπο την προστασία του περιβάλλοντος που έχει καταστραφεί, του δασικού πλούτου που χάσαμε, να κινηθούμε ταχύτατα και στην κατεύθυνση αυτή. Έχουμε αποφασίσει μια δέσμη μέτρων, θα την παρουσιάσουν τα αρμόδια υπουργεία κατά το μέτρο της αρμοδιότητος τους και θα εξαγγείλουμε συγκεκριμένα μέτρα προκει-μένου τα επιτευχθεί ο στόχος αυτός που είπαμε, δηλαδή το να αποκαταστήσουμε τις πληγές. Το σημαντικό βεβαίως κρατείται το οποίο είναι ότι μέσα σε μια πολύ δύσκολη συνθήκη, μέσα σε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, προστατεύθηκε η αν-θρώπινη ζωή, δεν είχαμε απώλειες ανθρώπινων ζωών και κατά το δυνατόν πε-ριορίστηκαν οι υλικές ζημιές. Ήδη οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ όλοι, σε ό-σους συνέβαλλαν στην αντιμετώπιση αυτής της καταστροφικής πυρκαγιάς, πρωτί-στως και κυρίως στους άνδρες και στις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος, αλλά βεβαίως και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην Περιφέρεια και στους Δήμους που συνέδραμαν αποφασιστικά στο έργο αυτό. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα σταθεί αρωγός στο πλευρό όλων των ανθρώπων που επλήγησαν και μέσω κυρίως της χρηματοδότησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης».

Στέλιος Πέτσας

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ και από εμένα στις γυναίκες και τους άνδρες που επιχείρη-σαν στο πεδίο και κατάφεραν να σβήσουν αυτή την πολύ μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά, χωρίς να θρηνήσουμε θύματα, αλλά με πολύ μεγάλες απώλειες στο φυ-σικό μας περιβάλλον. Θα ήθελα να πω, επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελο-ντές και σε όλους τους συμπολίτες μας, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή διέθεσαν τα σπίτια τους για να φιλοξενήσουν ανθρώπους που δεν είχαν κατοικία, αλλά και βοήθησαν όλες τις εθελοντικές οργανώσεις, προκειμένου να περισυλλεχθούν τα αδέσποτα ζώα και τα ιπποειδή. Όσον αφορά στο Υπουργείο Εσωτερικών, η συνδρο-μή μας έχει δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, σχετικά με τους συμπολίτες μας που έ-χουν πληγεί, ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων για τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας, με 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες δια-βίωσης και έως 6.000 ευρώ για τις δαπάνες αντικατάστασης οικοσκευής. Στο πλαί-σιο αυτό, ανακοινώνουμε σήμερα άμεση χρηματοδότηση 90.000 ευρώ για τον Δήμο Αχαρνών, 60.000 ευρώ για τον Δήμο Κηφισιάς και 30.000 ευρώ για τον Δήμο Διονύσου, για τα πρώτα έξοδα που θα καταβάλλονται σε όλους όσοι έχουν πλη-γεί, από την αμέσως επόμενη στιγμή που θα γίνεται η καταγραφή. Εν συνεχεία, θα ακολουθήσουν με την υποβολή των τεχνικών δελτίων των δήμων και τα υπόλοι-πα χρήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τις υποδομές και με οποιαδήποτε άλλη ανάγκη έχει κάθε δήμος που έχει πληγεί, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην αποκα-τάσταση των ζημιών όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στις αποφάσεις μας και θα προσπαθήσουμε να είμαστε σε συνεχή συντονισμό, στο πλαίσιο του νόμου για την Κρατική Αρωγή που έχει θεσπίσει αυ-τή η Κυβέρνηση, προκειμένου να συντμίσουμε όσο μπορούμε τους χρόνους, που σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέση με τις παλιές γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες κατά το παρελθόν έπαιρναν ακόμα και χρόνια. Θα είμαστε δίπλα να συνδράμουμε σε οτιδήποτε χρειαστεί».

Γιώργος Αμυράς

«Μιλάμε για μία πολύ μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Από πλευράς Υπουρ-γείου Περιβάλλοντος, θα κηρύξουμε άμεσα αναδασωτέες τις καμένες εκτάσεις στο σύνολό τους και δεν θα επιτρέψουμε να χάσει τον χαρακτήρα του ούτε ένα μέτρο δάσους. Καμία αλλαγή χρήσης γης δεν θα επιτραπεί να συμβεί και εκεί όπου η φύ-ση δεν μπορεί να επανακάμψει με τη φυσική αναγέννηση για να επανέλθει το δά-σος, θα παρεμβαίνουμε εμείς, εντάσσοντας αυτές τις εκτάσεις στο Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων».

Χρήστος Τριαντόπουλος

«Από την πλευρά του υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο του θεσμικού πλαισίου της κρατικής αρωγής, έχουμε ενεργοποιήσει μια σειρά από μέτρα στήριξης. Αρχικά είναι το μέτρο επιχορήγησης των επιχειρήσεων, των πληττόμενων επιχειρήσεων. Ήδη έχουν ενεργοποιηθεί οι σχετικές επιτροπές σε συνεργασία με την Περιφέ-ρεια. Αύριο θα συνεργαστούν μαζί μου στο πλαίσιο αυτό, θα μιλήσουμε με επιχει-ρηματίες, ο στόχος είναι να κινήσουμε πολύ εντατικά τις διαδικασίες έτσι ώστε να χορηγήσουμε μια προκαταβολή όσον αφορά την εκτιμηθείσα ζημιά που θα προκύ-ψει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, προχωρούν και οι διαδικασίες για την αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων των πληττόμενων επιχειρήσε-ων και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της αναστολής των ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Και τέλος, για τους πληττόμενους συμπολίτες μας από την πυρκαγιά θα προβλεφθεί, όπως έχει δρομολογηθεί, η α-παλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ μέσα από μια διαδικασία συνεργασίας που θα έχουμε με το Υπουργείο Υποδομών για να συμπτύξουμε τις διαδικασίες και τους χρόνους».

Γιώργος Καραγιάννης

«Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται ήδη στις Αδάμες και στη Βαρυμπόμπη, για γίνουν αυτοψίες στις κατοικίες και τις επιχει-ρήσεις. Είμαστε σε αγαστή συνεργασία με τους δήμους και την περιφέρεια, ώστε να βγει η ΚΥΑ οριοθέτησης της περιοχής και να προχωρήσουμε άμεσα στη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής. Για, δε, τους συμπολίτες μας οι οποίοι, αυτή τη στιγμή, έχουν ανάγκη γιατί έχουν μείνει άστεγοι, θα προχωρήσουμε άμεσα με τους συναρ-μόδιους υπουργούς σε μία ΚΥΑ επιδότησης ενοικίου, ώστε να συνδράμουμε -έστω και για τα πρώτα έξοδα- μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών. Το Υπουργείο Υποδο-μών βρίσκεται, από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, σε όλες τις πληγείσες περιοχές».

Ανδρέας Λυκουρέντζος

«Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπου για μια ακόμα φορά η πύρινη λαίλαπα κα-τέστρεψε καλλιέργειες φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, ο ΕΛΓΑ, ο οργανισμός μας, θα ανταποκριθεί σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του όπως ορίζονται από τον κανονι-σμό, θα αποζημιωθούν άμεσα οι απώλειες σε μελισσοσμήνη, σε ζωικό κεφάλαιο και στις καλλιέργειες εκείνες, οι οποίες αφορούν δενδρώδεις ή οπωροκηπευτικά. Δυστυχώς, έχουμε μια περίπτωση όπου έχουν σημειωθεί ζημιές σε καλλιέργειες που δεν ήταν ασφαλισμένες στον οργανισμό μας. Αυτό όμως, με πνεύμα κατανόη-σης και ευελιξίας και στην γενικότερη Κυβερνητική προσπάθεια θα συνεργαστούμε, ώστε να εξευρεθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για να σταθούμε κοντά στους παραγωγούς μας, οι οποίοι κακώς δεν έχουν ασφαλίσει τις καλλιέργειες τους. Eυχαριστώ».

Γιώργος Πατούλης

«Σήμερα τα κυβερνητικά στελέχη μαζί με τους δημάρχους των περιοχών που επλή-γησαν συζητήσαμε για την επόμενη μέρα και το πώς θα ενεργήσουμε τάχιστα για να επουλώσουμε τις πληγές που δημιουργήθηκαν από αυτή τη μεγάλη φωτιά στη Βαρυμπόμπη και τον Διόνυσο. Υπήρξε πλήρης ταύτιση απόψεων για την ταχύτητα των ενεργειών της στήριξης των πληγέντων με τη συνδρομή του ΥΠΕΣ και ΥΠΟΙΚ. Ταυτόχρονα έγινε συζήτηση για την απαλλαγή σε φορολογικό επίπεδο από σειρά υποχρεώσεων των πληγέντων. Επίσης έγινε συζήτηση για τα έργα υποδομών που χρειάζεται να υλοποιηθούν (αντιπλημμυρικά, ομβρίων υδάτων κ.α.). Θέλω να εκ-φράσω την ικανοποίηση μου τόσο για τη δέσμευση μη αλλαγής χρήσεων γης σε όλες αυτές τις περιοχές οι οποίες επλήγησαν από την πυρκαγιά της, όσο και στην αναδάσωσής τους. Οι διαδικασίες και τα βήματα θα πρέπει να είναι επείγουσες προκειμένου τα έργα υποδομής να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατόν. Η Περιφέ-ρεια Αττικής με το υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζεται ειδική επιδότηση μέσα από το ΠΕΠ Αττικής 21-27 για να δοθεί σε αυτές τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις φωτιές».

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα