Ελληνοφρένεια
Ελληνοφρένεια Θύμιος Καλαμούκης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης
adonis2
Πολιτική

Έρχονται αλλαγές στη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο Γεωργιάδη

Το νέο νομοσχέδιο στοχεύει να βοηθήσει και να ενισχύσει το επιχειρείν μέσω της απλούστευσης διαδικασιών σύστασης κάθε εταιρικής μορφής

Ένα ακόμα νομοσχέδιο με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ετοιμάζεται να καταθέσει η κυβέρνηση στη Βουλή, στη συνέχεια μιας σειράς πρωτοβουλιών που στόχο έχουν τη δημιουργία ενός πιο απλού και φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας και την προσέλκυση επενδύσεων. Το νέο νομοσχέδιο στοχεύει να βοηθήσει και να ενισχύσει το επιχειρείν μέσω της απλούστευσης διαδικασιών σύστασης κάθε εταιρικής μορφής, η οποία επιτυγχάνεται με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την ταυτόχρονη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ελέγχων νομιμότητας. Μέσω αυτών των ελέγχων, πέραν της μείωσης του χρόνου και του κόστους σύστασης, στόχος είναι να επιτευχθούν η ασφάλεια, η διαφάνεια και η νομιμότητα της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσα από τη δημιουργία ενός απλοποιημένου και σαφούς πλαισίου υποχρεώσεων δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ και της συνεχούς διάθεσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε το νομοσχέδιο αυτό, με την ονομασία «Γενικό Εμπορικό Μητρώο και Υπηρεσίες Μιας Στάσης-Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151», στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ειδικότερα, αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι - όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση - η ενσωμάτωση της ενωσιακής Οδηγίας 2019/1151 που αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου και η διαμόρφωση ενός συστηματοποιημένου νομοθετικού πλαισίου που θα αφορά στη σύσταση και στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ο οποίος θα αποτελέσει τη βάση ενός κώδικα εταιρικού δικαίου. Συγκεκριμένα:

Α. Με την ενσωμάτωση της ενωσιακής Οδηγίας 2019/1151:

-Δημιουργείται Μητρώο ακατάλληλων προσώπων (διευθυντών) για τη διαχείριση μιας εταιρείας.

-Θεσμοθετείται η ηλεκτρονική εγκατάσταση των υποκαταστημάτων που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

-Προβλέπεται η λήψη ενός μοναδικού ταυτοποιητή (Digital Identity – EU-ID), ο οποίος θα αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό αναγνώρισης σε ευρωπαϊκή κλίμακα.

-Δίνονται ορισμοί που αφορούν στη χρήση των κατάλληλων τεχνικών μέσων για τις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Π/Σ ΓΕΜΗ και ΥΜΣ.

-Διευθετούνται ζητήματα ηλεκτρονικών πληρωμών.

-Προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης όλων των απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Β. Γίνονται τροποποιήσεις των εθνικών διατάξεων, οι οποίες αφορούν:

Πρώτον, τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης για τις οποίες προβλέπεται: Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής και ένταξη στην Υπηρεσία μιας Στάσης και των υπολοίπων νομικών μορφών εταιρειών (Αστικοί Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΣΠΕ, ΚΟΙΝΣΕΠ, αστική εταιρεία με οικονομικό σκοπό, κοινοπραξία με εμπορικό σκοπό, Ευρωπαϊκή Εταιρεία, Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού, Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία), διεύρυνση χρήσης πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο για όλες τις νομικές μορφές πέραν της ΙΚΕ, καθώς και της ηλεκτρονικής σύστασης εταιρείας (e-YMS). Επικαιροποίηση του νόμου και προσαρμογή σε αλλαγές που έχουν επέλθει, κυρίως σε ότι αφορά τις διαλειτουργικότητες π.χ. e-ΕΦΚΑ.

Δεύτερον, το ΓΕΜΗ για το οποίο προβλέπονται, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, βελτιώσεις και προσθήκες στα ισχύοντα άρθρα. Ενδεικτικά, γίνεται προσθήκη στους υπόχρεους εγγραφής στο ΓΕΜΗ, προβλέπεται υποχρέωση δημοσίευσης ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και για τις προσωπικές εταιρείες, βελτιώνονται τα άρθρα που αφορούν στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις και στην επιβολή προστίμων.