pierrakakis
Πολιτική

Κυριάκος Πιερρακάκης: Στη διάθεση των πολιτών η βεβαίωση εμβολιασμού μέσω του gov.gr

Ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, τονίσει μιλώντας στην εφημερίδα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, ότι «η οργάνωση του εμβολιασμού είναι υποδειγματική και μία από τις καλύτερες και ταχύτερες στην Ευρώπη. Καθώς βρισκόμαστε πάνω, τόσο από τον μέσο όρο, όσο και από τις χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία».  Παράλληλα επισημαίνει ότι στην Βίβλο του ψηφιακού μετασχηματισμού έχουν ενταχθεί 28 έργα, αναφορικά με την δικαιοσύνη, τα οποία στην πλειονότητά τους είναι μεγάλα και μεσοπρόθεσμα, ωστόσο έχουν γίνει ήδη κάποια πρώτα άμεσα βήματα

Πόσες υπηρεσίες έχουν ενταχθεί στο gov.gr και ποιος είναι ο επόµενος στόχος σας; Πώς αξιολογείτε τη συνδροµή σας στο πρόγραµµα εµβολιασµού;

Τ ο gov.gr αριθµεί σήµερα 1.120 υπηρεσίες. Πριν από ακριβώς έντεκα µήνες είχαµε ξεκινήσει µε 501 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, δηλαδή ήδη τις έχουµε υπερδιπλασιάσει, ενώ εδώ και αρκετό καιρό έχουµε ξεπεράσει τα τρία εκατοµµύρια ηλεκτρονικά έγγραφα µόνο από τις νέες µας υπηρεσίες. Μία από τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες µας είναι το Εθνικό Μητρώο Ασθενών Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας µε Νεοπλασµατικά Νοσήµατα. Το µητρώο θα µας βοηθήσει να λειτουργήσουµε πολύ πιο στοχευµένα, άρα και πολύ πιο αποτελεσµατικά, προς όφελος αυτών των παιδιών και των οικογενειών τους. Αυτονόητα, αυτή την περίοδο κύρια µέριµνά µας είναι να συνεχιστεί οµαλά το κλείσιµο των ραντεβού για το εµβόλιο, διαδικασία που βασίζεται στο gov.gr. Η οργάνωση του εµβολιασµού είναι υποδειγµατική και µία από τις καλύτερες και ταχύτερες στην Ευρώπη, καθώς βρισκόµαστε πάνω τόσο από τον µέσο όρο όσο και από χώρες όπως η Γερµανία, η Γαλλία και η Ολλανδία. Και αυτό µπορούµε να το αξιολογήσουµε µελετώντας τα αντίστοιχα συστήµατα για το κλείσιµο των ραντεβού που αναπτύχθηκαν σε άλλες χώρες –ψηφιακά και µη– καθώς και τις εκάστοτε προκλήσεις που αυτά αντιµετωπίζουν. Επιπλέον, µέσω του gov.gr είναι ήδη διαθέσιµο το πιστοποιητικό εµβολιασµού κατά του κορονοϊού, το οποίο µπορούν να εκδίδουν αυτόµατα οι περισσότεροι από 200.000 συµπολίτες µας που έχουν λάβει και τις δύο δόσεις του εµβολίου.

Με βάση τα ηµερήσια στατιστικά από το 13033, υπάρχει κατάχρηση των SMS για µετακινήσεις το τελευταίο διάστηµα; Είναι εφικτό να µπει περιορισµός στον αριθµό των µηνυµάτων που µπορεί να στείλει κάθε πολίτης, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιµο;

Εχουµε πει αρκετές φορές ότι το SMS στο 13033 αποτελεί έναν από τους τρόπους µε τους οποίους οι πολίτες µπορούν να µετακινούνται – όχι τον µόνο. Με βάση αποκλειστικά τον αριθµό των SMS –καθώς δεν κρατάµε ούτε επεξεργαζόµαστε τα δεδοµένα που αποστέλλουν οι πολίτες– δεν αξιολογούµε ότι υφίσταται ιδιαίτερη κατάχρηση. Παρ’ όλα αυτά, αναγνωρίζουµε την ανάγκη να υπάρχει η µέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση από πλευράς των πολιτών, ιδίως όταν πάψει να ισχύει το γενικευµένο lockdown αυτής της περιόδου. Τεχνικές λύσεις για νέα συστήµατα πάντα υφίστανται, όµως σε τέτοιες περιπτώσεις οι τεχνικές δυνατότητες λειτουργούν επικουρικά τόσο προς τις υγειονοµικές ανάγκες όσο και προς τη διευκόλυνση της καθηµερινότητας των πολιτών.

Είστε ικανοποιηµένος από την πρόοδο επέκτασης του δικτύου 5G στη χώρα µας; Ποιον στόχο βάζετε;

Ολος ο σχεδιασµός µας γύρω από το 5G έχει δοµηθεί πάνω σε µια καινοτόµο προσέγγιση, που θα µπορούσαµε να κωδικοποιήσουµε ως «διπλή ανάπτυξη»: τόσο του δικτύου όσο και των εφαρµογών που αξιοποιούν τις δυνατότητες των δικτύων πέµπτης γενιάς. Από τη µετάβαση της Ελλάδας στο 5G µπορούν να δηµιουργηθούν µέχρι το 2030 σχεδόν 70.000 θέσεις εργασίας και να γεννηθεί προστιθέµενη αξία στην εθνική οικονοµία ύψους 12,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Γι’ αυτό και ο µεγάλος µας στόχος είναι η ανάπτυξη των δικτύων να συνδυαστεί και µε την ανάπτυξη ενός «οικοσυστήµατος καινοτοµίας». Αυτός είναι και ο σκοπός του Ταµείου «Φαιστός», το οποίο θα χρηµατοδοτεί ιδέες και εφαρµογές που θα βασίζονται στην αξιοποίηση του 5G, στηρίζοντας ελληνικές επιχειρήσεις και προσελκύοντας ξένες επενδύσεις. Από εκεί και πέρα, είµαστε ικανοποιηµένοι από τη συνολική µετάβαση της χώρας στην εποχή των δικτύων πέµπτης γενιάς. Ολοκληρώσαµε εντός χρονοδιαγράµµατος περισσότερες από 70 νοµοθετικές και διοικητικές ενέργειες για τη διενέργεια της δηµοπρασίας του φάσµατος, τη στιγµή που οι περισσότερες χώρες χρειάστηκαν παράταση και οι διαδικασίες τους είναι ακόµα σε εξέλιξη. Αποτέλεσµα είναι σε αρκετές περιοχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να λειτουργούν ήδη τα πρώτα δίκτυα 5G. Το χρονοδιάγραµµα επέκτασης του δικτύου είναι ξεκάθαρο και οι υποχρεώσεις των παρόχων ανειληµµένες: σε ορίζοντα τριετίας το 60% του πληθυσµού θα έχει κάλυψη 5G και σε ορίζοντα εξαετίας το ποσοστό αυτό θα είναι 94%, ενώ υπάρχει µέριµνα για αποµακρυσµένες περιοχές και ισόρροπη ανάπτυξη των υποδοµών.

Πέρα από τη µεταφορά υπηρεσιών του ∆ηµοσίου στο ∆ιαδίκτυο, προχωρά και η απλοποίησή τους; Για παράδειγµα, για να µεταβιβάσει ένας γονιός στο παιδί του ένα ακίνητο, µπορεί να χρειαστεί να µαζέψει ακόµα και 20 διαφορετικά έγγραφα...

Η πρόοδος που έχει κάνει η χώρα συνολικά στην ψηφιοποίηση - απλοποίηση των διαδικασιών είναι απόλυτα µετρήσιµη: Μέσα στο 2020 η χρήση ψηφιακών υπηρεσιών καθώς και οι διαλειτουργικότητες, δηλαδή οι «συνοµιλίες» µεταξύ µητρώων και υπηρεσιών του κράτους µέσω του Κέντρου ∆ιαλειτουργικότητας, αθροιστικά ξεπέρασαν τα ενενήντα εκατοµµύρια κλήσεις. Ξέρετε ποιος ήταν ο αντίστοιχος αριθµός το 2018; Λιγότερο από εννέα εκατοµµύρια. Αυτό σηµαίνει υπερδεκαπλασιασµός µέσα σε δύο χρόνια. Οι «κλήσεις» αυτές επιµερίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Από τη µία είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που «γέννησαν» 54 εκατοµµύρια διασυνδέσεις µε ενέργεια των πολιτών, κυρίως δηλαδή είσοδος στις υπηρεσίες του gov.gr µε τους κωδικούς του Taxisnet. Και από την άλλη έχουµε 46 εκατοµµύρια διασυνδέσεις για αυτόµατη ενηµέρωση των µητρώων σχετικά µε ένα γεγονός που καταχώρισε ένας πολίτης σε κάποια υπηρεσία – αυτό που περιγράφουµε ως στρατηγική του «µόνον άπαξ», δηλαδή εντέλει να µη χρειάζεται να ξαναδώσεις στο κράτος στοιχεία που αυτό ήδη έχει, δηλαδή να δηλώνουµε µόνο µία φορά κάθε γεγονός ή τη µεταβολή του –π.χ. γέννηση, γάµο κ.λπ.–, και στη συνέχεια τα υπόλοιπα συστήµατα να ενηµερώνονται αυτόµατα. Εχουµε πει ότι καθεµία από αυτές τις διασυνδέσεις σηµαίνει λιγότερη αναµονή σε ουρά για τους πολίτες. Φυσικά, ακόµα έχουµε πολύ δρόµο µπροστά µας, όµως ο σχεδιασµός και η δουλειά µας αποδίδουν ήδη. Ειδικά για τη µεταβίβαση ακινήτων, η απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών είναι ψηλά στις προτεραιότητές µας, ειδικά µετά την ανάληψη της αρµοδιότητας για το Κτηµατολόγιο. Ετσι, µέσα στο επόµενο διάστηµα θα εγκαινιάσουµε µια πολύ σηµαντική δυνατότητα, τον ηλεκτρονικό έλεγχο στα κτηµατολογικά γραφεία, ένα πάγιο αίτηµα όλων των εµπλεκοµένων, που θα βοηθήσει σηµαντικά να µειωθούν οι χρόνοι των διαδικασιών.

Πώς µπορεί να προχωρήσει γρήγορα η ψηφιοποίηση της ∆ικαιοσύνης, ώστε να µειωθούν οι µεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν εδώ και δεκαετίες στην απονοµή δικαιοσύνης στη χώρα µας;

Πράγµατι, οι µεγάλες καθυστερήσεις στην απονοµή της δικαιοσύνης αποτελούν πρόβληµα σε όλα τα επίπεδα: Πρώτα από όλα για τον ίδιο τον πολίτη, που ταλαιπωρείται για να βρει το δίκιο του, αλλά και για τη χώρα, που έχει έναν σηµαντικό σκόπελο στην προσέλκυση επενδύσεων. Για τον λόγο αυτόν, στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηµατισµού, από κοινού µε το υπουργείο ∆ικαιοσύνης, έχουµε εντάξει 28 έργα αναφορικά µε την ψηφιακή ∆ικαιοσύνη, τα οποία εκτείνονται στο σύνολο των διαδικασιών της – από την κατάθεση ενός δικογράφου µέχρι και την εκδίκασή του. Τα έργα αυτά στην πλειονότητά τους είναι µεγάλα και µεσοπρόθεσµα, ωστόσο έχουν γίνει ήδη κάποια πρώτα άµεσα βήµατα, όπως η ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών που εκδίδουν τα δικαστήρια. Παράλληλα, προωθούµε δράσεις που σχετίζονται µε την ψηφιοποίηση της ∆ικαιοσύνης. Για παράδειγµα, µέσα στους προσεχείς µήνες όλοι οι δικηγόροι θα λάβουν δωρεάν ηλεκτρονική υπογραφή, ώστε να προωθηθούν οι ψηφιακές καταθέσεις δικογράφων.