Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: «Είμαστε έτοιμοι για το Brexit»
varvits567δ
Πολιτική

Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: «Είμαστε έτοιμοι για το Brexit»

Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική Αλβανίας και Βόρειας Μακεδονίας, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, δηλώνει στα «Π» ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση διεκδικεί αύξηση της χρηµατοδότησης των πολιτικών που έχουν να κάνουν µε τη µετανάστευση στον επόµενο Προϋπολογισµό της Ε.Ε.

 

Σας προβληµατίζει το ενδεχόµενο κατάρρευσης της Συµφωνίας των Πρεσπών µετά τις εξελίξεις στα Σκόπια;

 

Οι νεότερες εξελίξεις δηµιουργούν νέα πολιτικά δεδοµένα και επιβεβαιώνουν όσα λέγαµε για τη Συµφωνία προεκλογικά. Αυτό, όµως, που δεν αλλάζει είναι η υποστήριξη της ενταξιακής προοπτικής της γειτονικής χώρας µε τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ωστόσο, της τήρησης των αρχών του Κράτους ∆ικαίου, της συµµόρφωσης µε τις συνταγµατικές αλλαγές που έχουν θεσπιστεί, της εγκατάλειψης κάθε στοιχείου αλυτρωτισµού και της οικοδόµησης σχέσεων καλής γειτονίας.

Οι εν λόγω προϋποθέσεις, καθώς και η αυστηρή τήρηση της Συµφωνίας των Πρεσπών, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών πτυχών αυτής, συνδέονται άρρηκτα µε την πρόοδο της προσέγγισης της χώρας µε την Ευρωπαϊκή Ενωση, ενώ θα καθορίσουν και τον ρυθµό της µελλοντικής ενταξιακής της διαδικασίας. Υπό αυτό το πνεύµα, η Ελλάδα στηρίζει τη Συµφωνία, καθώς είναι διεθνής συνθήκη που δεσµεύει τις δύο χώρες, αλλά επισηµαίνουµε συνεχώς τόσο προς την ίδια τη γειτονική χώρα όσο και προς πάσα κατεύθυνση καθυστερήσεις ή παραλείψεις που εντοπίζονται στην εκ µέρους της υλοποίησή της. Σίγουρα ο διάλογος ενόψει των εκλογών του Απριλίου θα πολωθεί και αναµένουµε τις εσωτερικές εξελίξεις στη γειτονική χώρα. Σε κάθε περίπτωση, εµείς διαµορφώνουµε την ατζέντα µας στο πλαίσιο εµπέδωσης σταθερότητας στην περιοχή και της προάσπισης των εθνικών συµφερόντων.

 

 

Η κυβέρνηση υποστηρίζει την έναρξη ενταξιακών διαπραγµατεύσεων µε τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία; Θα πάρετε πρωτοβουλίες για να ξεκινήσουν εντός του 2020;

Οπως τονίσαµε και στις Βρυξέλλες στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και νωρίτερα στο Λουξεµβούργο, στο Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων, η Ελλάδα είναι υπέρ της διεύρυνσης της Ε.Ε. στα ∆υτικά Βαλκάνια. Και αυτό δεν είναι µια καινούργια υπόθεση, αλλά αποτελεί εθνική πολιτική, διαχρονικά, που παγιώθηκε ήδη από το 2003 µε τη ∆ιακήρυξη της Θεσσαλονίκης. Θέλουµε να γειτονεύουµε στα βόρεια σύνορά µας µε χώρες της Ε.Ε. Θέλουµε η Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην είσοδο των βαλκανικών χωρών στη µεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια. Θέλουµε η περιοχή µας να αποτελεί πόλο σταθερότητας και ανάπτυξης.

Και αυτό θα επιτευχθεί µε την ταυτόχρονη έναρξη των ενταξιακών διαπραγµατεύσεων των δύο χωρών στα βόρεια σύνορά µας. Μια αποσύνδεση των υποψηφιοτήτων των δύο χωρών µπορεί να οδηγήσει σε άνοδο του εθνικιστικού στοιχείου της περιοχής και σε µια ενδεχόµενη ένταση. Στηρίζουµε συνεπώς την ταυτόχρονη ευρωπαϊκή τους πορεία, πάντα υπό την προϋπόθεση πως ικανοποιούν τα κριτήρια, ώστε να ανοίξουν τα Κεφάλαια. Αλλωστε σε ένα εξάµηνο θα επανεξετασθεί το ζήτηµα στη Σύνοδο Κορυφής στο Ζάγκρεµπ. Υπό αυτό το πρίσµα, δίνουµε τον τόνο πολιτικής που θέλουµε για την περιοχή. Μιας πολιτικής ανάπτυξης µε προµετωπίδα την Ελλάδα.

 

Το Brexit πλησιάζει. Η Ελλάδα είναι έτοιµη για τυχόν συνέπειες στο εµπόριο, στις επιχειρήσεις, στους φοιτητές;

 

Είναι θετικό πως βρέθηκε κοινός τόπος για Συµφωνία µεταξύ Ηνωµένου Βασιλείου και Ε.Ε. στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Θέλουµε ο µεγάλος στρατηγικός µας εταίρος, η Βρετανία, µε την οποία µας συνδέουν παραδοσιακοί δεσµοί, να αποτελεί βασικό µας συνοµιλητή υπό οποιαδήποτε εξέλιξη. Ανεξάρτητα από την ευρωπαϊκή συνέχεια του ζητήµατος, η Ελλάδα είναι καλά προετοιµασµένη, έχοντας οργανώσει τα θέµατα που θα επηρεαστούν σε διµερές επίπεδο.

Ηδη, στο ΥΠΕΞ έχουµε προχωρήσει στην κατάρτιση ενός σχεδίου 128 υπηρεσιακών δράσεων σε συνεργασία µε όλα τα υπουργεία και τις υπηρεσίες, καθιστώντας τη δηµόσια διοίκηση έτοιµη να υποδεχθεί την αλλαγή σχέσης µε το Ηνωµένο Βασίλειο. Ταυτόχρονα, είµαστε σε τακτική επαφή µε τους θεσµικούς και πολιτικούς παράγοντες στη Βρετανία, ενισχύοντας τις σχέσεις µας και διασφαλίζοντας τα δικαιώµατα διαµονής των Ελλήνων πολιτών εκεί, της διατήρησης του ύψους των διδάκτρων των Ελλήνων φοιτητών, καθώς και προστατεύοντας τα ελληνικά προϊόντα, αλλά και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Τέλος, θα ήθελα να ενηµερώσω το κοινό σας για την εξαιρετική ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών -brexit.gov.gr-, µέσω της οποίας µπορεί να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

 

Θα υπ άρξουν κυρώσεις στα κράτηµέλη της Ε.Ε. που δεν δέχονται µετεγκατάσταση προσφύγων από την Ελλάδα, ή κάποιο µέτρο που θα τους υποχρεώνει να το κάνουν;

 

Το θέµα της µετανάστευσης και η έξαρση των προσφυγικών ροών δεν έχει ελληνική ταυτότητα. Εχει παγκόσµια ταυτότητα, έχει ευρωπαϊκή ταυτότητα. Η Ελλάδα, ούσα στα σύνορα της Ευρώπης και µε την κακή διαχείριση της προηγούµενης κυβέρνησης, αντιµετώπισε πολύ µεγαλύτερα βάρη από αυτά που της αναλογούσαν. Γι’ αυτό, σήµερα, εφαρµόζουµε µια υπεύθυνη πολιτική, που συνυπολογίζει τόσο τα ζητήµατα που έχουν ανακύψει 4 χρόνια τώρα στις τοπικές κοινωνίες που υποδέχονται πρόσφυγες, όσο και την ανθρωπιστική διάσταση του ζητήµατος. Το θέσαµε στην Ευρώπη εκ νέου: η Ελλάδα βρίσκεται στο όριό της και πρέπει µαζί, ως ευρωπαϊκή κοινότητα, να θέσουµε νέες βάσεις στην αντιµετώπισή του.

Εµείς µεριµνούµε για την άµεση διευθέτηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών αίτησης ασύλου, καθώς και για την καλή εφαρµογή της Κοινής ∆ήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, την οποία είχε αµελήσει η προηγούµενη κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, όµως, ζητούµε επιµερισµό των βαρών από τους εταίρους µας και την επίδειξη ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, θέµα το οποίο θέσαµε και πετύχαµε να αναγνωριστεί στη Σύνοδο Κορυφής. Χρειαζόµαστε τη βοήθεια όλης της Ευρώπης και γι’ αυτό διεκδικούµε την αύξηση της χρηµατοδότησης των πολιτικών που έχουν να κάνουν µε τη µετανάστευση στον επόµενο Προϋπολογισµό της Ε.Ε.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

 

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα