vaslid55
Πολιτική

Η Θάνου αρνείται να πάει στην παράδοση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Εξακολουθεί και επιμένει ότι η απομάκρυνσή της ήταν… παράνομη

Δεν λέει να το πάρει απόφαση η Βασιλική Θάνου ότι δεν είναι πια επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού κι ότι… δεν είναι κυβέρνηση πια ο ΣΥΡΙΖΑ!

 Εξακολουθεί να ζει στις αυταπάτες της και να επιμένει πως η απομάκρυνσή της από την θέση της επικεφαλής  της Επιτροπής Ανταγωνισμού ήταν… παράνομη.

Μάλιστα αυτό αναφέρει και στον νέο Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Γιώργο Λιανό, τον οποίο αποκαλεί «κ. Καθηγητά» και όχι επικεφαλής  της Επιτροπής Ανταγωνισμού και στον οποίο έστειλε επιστολή γιατί ούτε καν στην τελετή παράδοσης-παραλαβής δεν… καταδέχεται να παραβρεθεί.

 Στην επιστολή αναφέρει ότι αρνείται να παραστεί στην τελετή παράδοσης - παραλαβής της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Στην επιστολή της, που δημοσιεύεται στο dikastiko.gr η κυρία Θάνου σημειώνει ότι η αποδοχή της πρόσκλησης να παραστεί θα ερμηνευόταν είτε ως «υποκριτική επίφαση κοινωνικής ευγένειας», εκ μέρους της , είτε «ως δήθεν από μέρους της "αποδοχή και νομιμοποίηση" του διορισμού» Λιανού. Παράλληλα, αναφέρει ότι «για λόγους νομικούς και ηθικούς, είμαι υποχρεωμένη να προσβάλω, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφού η θέση στην οποία διορισθήκατε, κενώθηκε, εξ αιτίας της παράνομης έκπτωσης εμού, του προηγούμενου Προέδρου».

Στην απαντητική της επιστολή προς τον κ.Λιανό (τον οποίο προσφωνεί ως κ.Καθηγητή και όχι πρόεδρο της ανεξάρτητης Αρχής) , την οποία αποκαλύπτει το dikastiko.gr, αναφέρει χαρακτηριστικά:


Μου μεταφέρθηκε, από τη Διευθύντρια του Διοικητικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η επιθυμία σας να παρευρεθώ, εάν και εγώ το επιθυμώ, σε παράδοση –παραλαβή, κατά τη σημερινή παρουσία σας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν έτυχε να έχουμε, μέχρι τώρα, γνωριστεί και αισθάνομαι όχι ευχάριστα που η πρώτη επαφή μας γίνεται κάτω από τις δεδομένες συνθήκες. Είναι, όμως, γνωστό ότι έχω ήδη προσβάλει, ως παράνομη και άκυρη (όπως και τα λοιπά έκπτωτα μέλη), ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, την Υπουργική απόφαση, με την οποία, σε εκτέλεση του άρθ. 101Ν4623/2019, επήλθε η έκπτωσή μου από τη θέση της Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, θέση στην οποία επελέγην, κατά τρόπο απόλυτα νόμιμο και μάλιστα, κατά τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, έλαβα θετική ψήφο από τέσσερα (4) Κόμματα.

Θεωρώ, ότι θα έχετε λάβει γνώση, επίσης των αρνητικών σχολίων, που γίνονται σε ευρεία κλίμακα, σχετικά με το γεγονός ότι η δημοσίευση του διορισμού σας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως «συνέπεσε» να πραγματοποιηθεί αργά το βράδυ (ώρα 23:00) της προτεραίας της ημερομηνίας δικασίμου (30-8-2019), που είχε προσδιορισθεί για τη συζήτηση, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, της αίτησής μας για την αναστολή της εκτέλεσης της Υπουργικής απόφασης, που επέφερε την παύση της θητείας των εκπτώτων μελών και η «σύμπτωση» αυτή ερμηνεύεται ως απροκάλυπτη προσπάθεια της Κυβέρνησης να προκαταλάβει και να επηρεάσει την κρίση των Δικαστών.

Για όλα τα ανωτέρω, η παρουσία μου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατά την εμφάνισή σας σήμερα εκεί, είτε θα εθεωρείτο ως από μέρους μου «υποκριτική επίφαση κοινωνικής ευγένειας», είτε πιθανότατα θα ερμηνευόταν και θα χρησιμοποιείτο, από ορισμένους, ως δήθεν από μέρους μου «αποδοχή και νομιμοποίηση» του διορισμού σας, τον οποίον, όπως είναι ευνόητο, για λόγους νομικούς και ηθικούς, είμαι υποχρεωμένη να προσβάλω, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, αφού η θέση στην οποία διορισθήκατε, κενώθηκε, εξ αιτίας της παράνομης έκπτωσης εμού, του προηγούμενου Προέδρου.

Ως νομικός, ασφαλώς θα γνωρίζατε και πριν αποδεχθείτε τον διορισμό σας, ότι η πρόωρη παύση της θητείας των μελών Ανεξάρτητης Αρχής συμβαίνει για πρώτη φορά, όχι μόνο στα χρονικά του δημοκρατικού πολιτικού βίου στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εξαίρεση την πρόωρη παύση, από την Ουγγρική Κυβέρνηση, της θητείας του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επί της οποίας κατόπιν προσφυγής αυτού στη Δικαιοσύνη, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έκρινε ότι «διάταξη νόμου που οδηγεί σε παύση της θητείας των μελών Ανεξάρτητης Αρχής, χωρίς την πρόβλεψη μεταβατικής διάταξης, που να εξασφαλίζει την ολοκλήρωση της θητείας τους, αντίκειται ευθέως στο Ενωσιακό Δίκαιο» απόφαση C-288/12. Επίσης, ασφαλώς θα γνωρίζετε ότι η Οδηγία 1/2019 (άρθρο 4) προβλέπει ότι «για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των ανεξάρτητων αρχών η εθνική νομοθεσία πρέπει να ορίζει εκ των προτέρων τους λόγους παύσης των μελών τους», καθώς και ότι, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ, έχει κριθεί ότι «τα κράτη-μέλη, κατά τη διάρκεια της προθεσμίας για τη θέση σε εφαρμογή της Οδηγίας, πρέπει να απέχουν από τη θέσπιση διατάξεων, ικανών να διακυβεύουν σοβαρά την επίτευξη του αποτελέσματος, που επιδιώκει η Οδηγία» (εν προκειμένω η 1/2019)-ενδεικτικές αποφάσεις C-14/02, C-129/96).

Είναι προφανές ότι η σημαντικότερη εγγύηση της ανεξαρτησίας των μελών του Προεδρείου Ανεξάρτητης Αρχής είναι η ολοκλήρωση της θητείας τους, διότι διαφορετικά θα μπορούσε η κάθε Κυβέρνηση, να διακόπτει τη θητεία οποιουδήποτε προσώπου δεν είναι της αρεσκείας της, καταλύοντας έτσι την ανεξαρτησία της Ανεξάρτητης Αρχής, όπως ακριβώς συνέβη στην περίπτωσή μας.

Τέλος, πληροφοριακά αναφέρω, το γεγονός που πιθανόν να γνωρίζετε, παρά την απουσίας σας στο εξωτερικό, σε όλη τη διάρκεια της δεκαετούς σκληρής μνημονιακής δοκιμασίας του ελληνικού λαού, ότι δηλαδή σε όμοια περίπτωση νομοθετικής μεταβολής, κατά το έτος 2016, όσον αφορά τον τότε Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τον οποίον κατέλαβε το όριο ηλικίας των 73 ετών, προστέθηκε μεταβατική διάταξη, προβλέπουσα ότι δεν καταλαμβάνονται από τη ρύθμιση τα νυν υπηρετούντα μέλη, όσον αφορά δε τον τότε Αντιπρόεδρο, τον οποίον κατελάμβανε το θεσμοτηθέν τότε (2016) ασυμβίβαστο, λόγω της ιδιότητάς του, ως συζύγου βουλευτή, δεν εκδόθηκεη διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου Υπουργού, και έτσι παρέμειναν και οι δύο στις θέσεις τους, μέχρι τη λήξη τη θητείας τους.

Σας διαβεβαιώ ότι δεν διακατέχομαι από οποιοδήποτε συναίσθημα εμπάθειας ή αντιπάθειας προς το πρόσωπό σας. Αντιθέτως, εκτιμώ ιδιαιτέρα το ότι, ως νέος Έλληνας επιστήμονας, αναπτύξατε αξιόλογη σταδιοδρομία σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Με δεδομένο, ότι και εσείς όπως και εγώ είμαστε τεχνοκράτες –επιστήμονες του Δικαίου και διαθέτουμε επαγγελματισμό και ευσυνειδησία, θα ήθελα να γνωρίζετε ότι είμαι πρόθυμη στα πλαίσια της επιστημονικής συνεργασίας, να σας παράσχω , άμεσα ,οποιαδήποτε ενημέρωση, σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ειδικά για τους τρόπους επιτάχυνσης των διαδικασιών, τους οποίους είχα ήδη δρομολογήσει, κατά τη διάρκεια της επτάμηνης θητείας μου, μετά και από τις σχετικές με το ζήτημα αυτό παρατηρήσεις, που διατυπώθηκαν στην έκθεση του ΟΟΣΑ του 2018, καθώς και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν.

Σας εύχομαι καλή δύναμη

Φιλικά

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα