Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ από 10 "γαλάζιους" βουλευτές
kelli_garner_13
Παραπολιτικά

Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ από 10 "γαλάζιους" βουλευτές

Δούλεψαν αθόρυβα και ομαδικά

Δέκα γαλάζιοι βουλευτές δούλεψαν αθόρυβα και πρότειναν αλλαγές για το νεο φόρο ακινήτων που τόσο θόρυβο ξεσήκωσε. Με πρωτοβουλία λοιπόν του Γιώργου Στύλιου συγκεντρώθηκαν προτάσεις που έγιναν και αποδεκτές απο τον Γκίκα Χαρδόυβελη στο παρα ενα λίγο πριν την ψηφοφορία του πολυνομοσχεδίου.

Η ’ννα Μάνη, η Λένα Μακρή, ο Χρήστος Δήμας, ο Κώστας Σκρέκας, ο Ανδρέας Μαρίνος , ο Γιάννης Κεφαλογιάννης , ο Γιάννης Καράμπελας , ο Διονύσης Σταμενίτης , ο Κώστας Κλειτσιώτης και φυσικά ο Γιώργος Στύλιος  ηταν μεταξύ των βουλευτών που συγκέντρωσαν παραδείγματα απο τις εκλογικές τους περιφέρειες ενω κατέθεσαν και συγκεκριμένες προτάσεις που απλοποιούν την όλη διαδικασία.

Συγκεκριμένα η επιστολή προς τον γραμματεά της Κ.Ο. Θανάση Μπούρα

Θέμα:  «Προτάσεις για τροποποιήσεις στο σχέδιο νόμου για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων 2013»

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α επιβάλλεται στα εμπράγματα δικαιώματα και όχι στο εισόδημα που αποκτούμε. Στην ουσία επιβάλλεται φόρος στην κατοχή των ακινήτων.

Είναι σημαντικό ο φόρος να είναι απλός ώστε να μπορεί να τον υπολογίζει εύκολα ο πολίτης. Ενισχύεται με τον τρόπο αυτό η αξιοπιστία του κράτους και πετυχαίνεται η ευκολότερη είσπραξη του. Τέλος οι πολίτες έχουν το αίσθημα του δίκαιου φόρου, γεγονός που είναι σημαντικό λόγω της κρίσης και της μεγάλης επιβάρυνσης τους.

Το μεγάλο πρόβλημα με τον ΕΝΦΙΑ προσδιορίζεται στον φόρο που επιβάλλεται στα οικόπεδα που βρίσκονται σε οικισμό και που δεν υπάρχει υπολογισμός της τιμής της αντικειμενικής αξίας. Αυτά βάσει νόμου υπολογίζονται με βάση την μικρότερη αντικειμενική αξία της Δημοτικής Περιφέρειας ή του Νομού στον οποίο ανήκει το συγκεκριμένο ακίνητο. Αποτέλεσμα αυτού είναι να έχουν υπερφορολογηθεί όλα τα οικόπεδα που βρίσκονται σε μικρά χωριά. Στον Νομό ’ρτας όλα τα οικόπεδα εκτός της πόλης της ’ρτας υπολογίζονται με αξία 95,20€ το τ.μ και να κατατάσσονται στην  9η Φορολογική Ζώνη  με αποτέλεσμα να φορολογούνται με 150€ το στρέμμα. Πρόκειται για οικόπεδα που βρίσκονται σε χωριά και απομακρυσμένες περιοχές, τυφλά, χωρίς πρόσβαση από τα οποία πολλά είναι άγονα και δεν αποφέρουν κανένα εισόδημα ούτε καν τεκμαρτό.  

Προτάσεις

α) Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων να υπολογισθεί η αξία αυτών στον ΕΝ.Φ.Ι.Α με τον τρόπο που υπολογιζόταν τα προηγούμενα έτη δηλαδή το ΕΤΑΚ – ΦΑΠ.

β)  Όταν η αξία των ακινήτων που προσδιορίστηκε στον ΕΝ.Φ.Ι.Α σύμφωνα με το Ν.4223/2014 υπερβαίνει το 30% της αξίας  που προσδιορίστηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, να προσδιορίζεται η αξία στα προηγούμενα ή προσαυξημένη η αξία τους σε όποιο ποσοστό θεωρείται σκόπιμο. (Πρόταση να μην υπερβαίνει το 15%)

γ) Καλλιεργήσιμες εκτάσεις που επιφέρουν γεωργικό εισόδημα όπως δηλώνονται στο Ε1 έντυπο της δήλωσης εισοδήματος να αντιμετωπίζονται για τις ανάγκες του ΕΝ.Φ.Ι.Α  ως αγροτεμάχια ανεξάρτητα εάν βρίσκονται εντός οικισμού ή όχι

δ) ’γονα οικόπεδα χωρίς καμιά υποδομή  (δρόμος, τυφλά, φωτισμός , ύδρευση  βεβαιούμενες από αρμόδια αρχή) να έχουν μειωτικούς συντελεστές

ε) Να καθοριστεί στον φόρο που αντιστοιχεί στα οικόπεδα που βρίσκονται εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών ένας συντελεστής μείωσης. Ο συντελεστής αυτός μπορεί να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της κάθε περιοχής. Δεν είναι ίδια περίπτωση του Νομού ’ρτας με την Μύκονο. Ο καθορισμός να ορισθεί ανά περιοχή με βάσει το κατά κεφαλήν εισόδημα. Ο συντελεστής προτείνεται να είναι 0,1 μέχρι 0,5 ανάλογα με την περιοχή

Ότι έχει χαρακτηρισθεί με τον αριθμό 4 στο Ε9, δηλαδή οικόπεδο και βρίσκεται εκτός αντικειμενικού υπολογισμού εκεί θα υπολογίζεται και ο συντελεστής. Έτσι μπορεί να γίνουν στις επόμενες μέρες νέες εκκαθαρίσεις ως προς τα εν λόγω ακίνητα και να αλλάξει το συνολικό ποσό του φόρου. Οι πολίτες θα κληθούν να τυπώσουν τα νέα εκκαθαριστικά και να πληρώσουν με βάση αυτά. Επίσης πριν εφαρμοστεί θα μπορεί να υπολογιστεί το ποσό που θα εισπραχθεί. Συνεπώς μπορούν να ελεγχθούν και έσοδα στα δημοσιονομικά έσοδα της χώρας. Ο φόρος θα είναι πιο λογικός άρα και πιο εισπράξιμος και θα μειωθεί και το αίσθημα αδικίας των πολιτών έναντι του κράτους.

Σημείωση: Οι μεγάλοι φόροι δεν εισπράττονται εύκολα. Όταν κάποιος χρωστά ένα λογικό ποσόν είναι σίγουρο ότι θα προσπαθήσει να τον διευθετήσει ενώ όταν το ποσό είναι μεγάλο και πάνω από τις δυνάμεις του κάθε πολίτη τότε και ο πολίτης το αφήνει και δεν προσπαθεί να το πληρώσει. Σίγουρα η δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας είναι σημαντική, όμως όταν όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της χώρας έχουν χρέη δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πρόοδος

Πρόταση με κατηγορίες – κοινωνικές ομάδες για υπαγωγή σε εκπτώσεις και απαλλαγές φόρου.

ΑΡΘΡΟ 7

Παράγραφος 1 περίπτωση α αναφέρεται ότι ορίζεται έκπτωση 50% στο φορολογούμενο, την σύζυγο και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογενείας του επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. που βεβαιώθηκε στα παραπάνω πρόσωπα αν διαπιστώνεται οικονομική αδυναμία. Ως οικονομική αδυναμία ορίζει ότι το οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος

Πρόταση: Όταν ορίζεται φορολογητέο εισόδημα 9.000 και τα λοιπά, να λαμβάνεται υπ΄όψιν μόνο το πραγματικό εισόδημα και όχι το τεκμαρτό .Επίσης πρέπει να μπουν κριτήρια για τους μακροχρόνια άνεργους (1 έτος και πλέον) καθώς και για τους ανάπηρους (από 80% αναπηρία και πάνω) καθώς και για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους με εισοδηματικά κριτήρια.

Παράγραφος 2 περ.γ . Ο φορολογούμενος η σύζυγος του και τα εξαρτώμενα τέκνα να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Πρόταση: Να υπάρξει ρύθμιση και για τα μη ληξιπρόθεσμα (πχ τον ΕΝ.Φ.Ι.Α)

Παραδείγματα

Α) Τα οικόπεδα στον νομό  ’ρτας

Δεδομένου ότι  κανένας  Δήμος του νομού  ’ρτας (πλην του Δήμου Αρταίων)  δεν έχει  τιμές ζώνης, δηλαδή κανένας άλλος Δήμος  δεν έχει  ενταχθεί στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων, για τον υπολογισμό της αξίας των οικοπέδων  όλων των λοιπών Δήμων του νομού αλλά και των οικοπέδων των  εκτός αντικειμενικού οικισμών του Δήμου Αρταίων θα ληφθούν οι συντελεστές  της χαμηλότερης τιμής ζώνης του Δήμου Αρταίων.

 Η χαμηλότερη  τιμή ζώνης του Δήμου Αρταίων ειναι  η Ε  Ζώνη περιοχή ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ- ΟΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ- ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ (ΕΛΑΙΟΥΣΑ)   με τιμή ζώνης  600 ευρώ , συντελεστή οικοπέδου (Σ.Ο.) 0,85, Σ.ΑΟ.  0,80  και τιμή εκκίνησης  112 ευρώ. 

Με τις τιμές αυτές  η μοναδιαία αξία των  οικοπέδων  ( ευρώ / τμ) υπολογίζεται:

Σ.Ο.   Χ  τιμή εκκίνησης  Χ  συντ. Πρόσοψης   : 0,85 * 112 *1 = 95,2 ευρώ / τμ

Εντάσσονται στην  Νο  9 Φορολογική Ζώνη και αναμένεται να φορολογηθούν    με   150 ευρώ το στρέμμα.

Συνεπώς  όλα τα οικόπεδα του νομού  είτε  βρίσκονται στα Κάψαλα Αθαμανίου, στην Αβαρίτσα Παλαιοκατούνου, στη  Βλαχέρνα ή στην Κορωνησία  φορολογόνται με το ίδιο ποσό ανά στέμμα  ( 150 ευρώ το στέμμα ).

Η στρέβλωση  αυτή του νόμου παρατηρείται   ιδιαίτερα στους νομούς που δεν υπάρχουν πολλοί Δήμοι ενταγμένοι στον κλασικό αντικειμενικό προσδιορισμό αξίας ακινήτων, ή οι ενταγμένοι Δήμοι  έχουν ανομοιογενείς περιοχές με μεγάλη απόκλιση εμπορικής ή αξιοποιήσιμης αξίας γης.

Επίσης παρατηρείται το φαινόμενο  ξερικά,  άγονα και τυφλά  χωράφια  που βρίσκονται σε ακτίνα 800 m από την εκκλησία του χωριού, άρα εντός οικισμού  να χαρακτηρίζονται  οικόπεδο  και να πληρώνουν ΦΑΠ -  όπως  στo  παραπάνω παράδειγμα  - 150,00 €  το στρέμμα,  ενώ  ποτιστικές και με πρόσοψη σε εθνική οδό   δενδροκαλλιέργειες που βρίσκονται σε ακτίνα 900 m από την εκκλησία του χωριού, άρα εκτός οικισμού  να χαρακτηρίζονται  αγροτεμάχια και να πληρώνουν  πχ.  2 € ανά στρέμμα.

Β) Τα οικόπεδα στον Δήμο Κορινθίων

Με τους ίδιους ως άνω υπολογισμούς και με τις χαμηλότερες τιμές ζωνών  αντικειμενικού της πόλεως Κορίνθου  (ΤΖ 850 ευρώ, Σ.Ο. 0,85 και ΣΑΟ  0,75 τιμή εκκίνησης 180 ευρώ ) η  μοναδιαία αξία των  οικοπέδων ( ευρώ / τμ) υπολογίζεται:

Σ.Ο.   επι  τιμή εκκίνησης  επι  συντ. Πρόσοψης   : 0,85 *180 *1 = 153 ευρώ / τμ

Εντάσσονται στην Νο 11 Φορολογική Ζώνη και αναμένεται να φορολογηθούν με 300€ το στρέμμα.

Συνεπώς όλα τα οικόπεδα του ενιαίου Δήμου Κορινθίων εκτός κλασικού αντικειμενικού συστήματος είτε βρίσκονται στο Αγγελόκαστρο , στο Στεφάνι , στον Κόρφο, ή την παραλία ’σσου αναμένεται να φορολογηθούν με το ίδιο ποσό ανά στέμμα (300€ το στέμμα ).

Η στρέβλωση αυτή του νόμου παρατηρείται ιδιαίτερα στους νομούς που δεν υπάρχουν πολλοί Δήμοι ενταγμένοι στον κλασικό αντικειμενικό προσδιορισμό αξίας ακινήτων, ή οι ενταγμένοι Δήμοι έχουν ανομοιογενείς περιοχές με μεγάλη απόκλιση εμπορικής ή αξιοποιήσιμης αξίας γη.

Επίσης παρατηρείται το φαινόμενο ξερικά, άγονα και τυφλά χωράφια που βρίσκονται σε ακτίνα 800m από την εκκλησία του χωριού, άρα εντός οικισμού να χαρακτηρίζονται οικόπεδο και να πληρώνουν ΦΑΠ - όπως στα παραπάνω παραδείγματα - 150,00  και 300,00 € το στρέμμα, ενώ ποτιστικές και με πρόσοψη σε εθνική οδό δενδροκαλλιέργειες που βρίσκονται σε ακτίνα 900 m από την εκκλησία του χωριού, άρα εκτός οικισμού να χαρακτηρίζονται αγροτεμάχια και να πληρώνουν πχ. 2 € ανά στρέμμα.

Γ. Σ.

TAGS:

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα