Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το γ’ τρίμηνο του 2023 (προσωρινά στοιχεία) ανακοινώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3 ο τρίμηνο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 0,02%, σε σχέση με το 2 ο τρίμηνο 2023, ενώ σε σύγκριση με το 3 ο τρίμηνο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 2,1%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το γ’ τρίμηνο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 1,8% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2022.

Επισημαίνεται ότι το ΑΕΠ των τριμήνων των ετών 2019 – 2022 καθώς και των προηγούμενων δύο τριμήνων του τρέχοντος έτους (α’ τρίμηνο 2019 – β’ τρίμηνο 2023) έχει αναθεωρηθεί λόγω προσαρμογής (benchmarking) των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών στα αναθεωρημένα ετήσια στοιχεία, που ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ στις 18/10/2023.