Επίδομα προσωπικής διαφοράς ύψους 100 ευρώ-200 ευρώ σε 742.772 συνταξιούχους αναμένεται να χορηγήσει ο e-ΕΦΚΑ έως τις 22 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι το επίδομα θα δοθεί εφάπαξ σε εκείνους που έχουν προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ και η σύνταξη ή το άθροισμα της κύριας σύνταξης προ φόρου είναι μέχρι 1.600 ευρώ σε μηνιαία βάση. Σημειώνεται επίσης πως το επίδομα αυτό θα είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο, στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, και δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση.

Επίδομα προσωπικής διαφοράς: Αναλυτικά τα ποσά 

  • Ενίσχυση 200 ευρώ θα δοθεί στους ασφαλισμένους που έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ
  • Ενίσχυση 150 ευρώ καταβληθεί σε ασφαλισμένους που έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 700,1 έως 1.100 ευρώ
  • Ενίσχυση 100 ευρώ θα πάρουν οι ασφαλισμένοι που έχουν άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.100,1 έως 1.600 ευρώ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2023: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Από τις 27 Νοεμβρίου αναμένεται να αρχίσει η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά:

-Τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις ΟΠΣ-ΕΦΚΑ στους ασφαλισμένους (μισθωτούς και μη μισθωτούς) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016). Αλλά την ίδια ημέρα θα δοθούν και οι συντάξεις από τους ΟΑΕΕ, τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ (μη μισθωτούς).

-Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023 θα πληρώσουν το ΙΚΑ, το ΝΑΤ και το Δημόσιο τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2023. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν και οι συντάξεις των υπόλοιπων ταμείων του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) αλλά και οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος.