eleutheroi epaggelmaties
Οικονομία

Ξεπάγωµα των τριετιών: 10% αύξηση µισθών για τους υπαλλήλους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας

10% αύξηση για κάθε τριετία προϋπηρεσίας σε υπαλλήλους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας

Ξεπαγώνουν οριστικά οι τριετίες στον ιδιωτικό τοµέα έπειτα από 11 χρόνια. Σύµφωνα µε τη διάταξη που έφερε το υπουργείο Εργασίας στη Βουλή, το ξεπάγωµα των τριετιών συνοδεύεται από µηχανισµό που προβλέπει «χτίσιµο» της προϋπηρεσίας πριν από τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 και µετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι για ακόµα µία φορά η εξέλιξη των τριετιών συνδέεται µε την εξέλιξη της ανεργίας, καθώς στη νοµοθετική διάταξη συµπεριλήφθηκε νέα ρήτρα ανεργίας, η οποία προβλέπει πως από την 1η Ιανουαρίου 2027, αν το ποσοστό της ανεργίας υπερβεί το 10% σε ετήσια βάση και µέχρι να διαµορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, οι τριετίες µπαίνουν αυτοδικαίως ξανά στον πάγο.

Τι αναφέρει η διάταξη για το ξεπάγωμα των τριετιών

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε τη σχετική διάταξη, η προϋπηρεσία κάθε εργαζοµένου που είχε προσληφθεί πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012, οπότε και ανεστάλη η συµπλήρωσή της, συνεχίζει να συµπληρώνεται µετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Με αυτό το σκεπτικό, η προϋπηρεσία κάθε εργαζοµένου που προσλήφθηκε µετά τις 14 Φεβρουαρίου 2012 ξεκινά να συµπληρώνεται µετά την 1η Ιανουαρίου 2024. Ειδικότερα, για την προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας σε όσους εργαζοµένους αµείβονται µε τον κατώτατο νοµοθετηµένο µισθό ή ηµεροµίσθιο, ως χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ο χρόνος εξαρτηµένης σύµβασης ή σχέσης εργασίας που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε εργοδότη και σε οποιανδήποτε ειδικότητα πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 και µετά την 1η Ιανουαρίου 2024.

Η ανωτέρω προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας καθορίζεται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις (3) τριετίες και συνολικά σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία εννέα (9) ετών και άνω.

β) Για τους εργατοτεχνίτες, µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως έξι (6) τριετίες και συνολικά τριάντα τοις εκατό (30%) για προϋπηρεσία δεκαοκτώ (18) ετών και άνω.

Για παράδειγµα, εργαζόµενος που είχε προσληφθεί πριν από τις 14/2/2012 και είχε συµπληρωµένες, για παράδειγµα, 2,5 τριετίες, θα ξεκινά να συµπληρώνει τον χρόνο που του υπολείπεται από την 1η Ιανουαρίου 2024, πράγµα που σηµαίνει ότι µέσα σε ένα εξάµηνο εντός του 2024 θα πάρει την πρώτη τριετία (αύξηση 10%) και την αύξηση της εισοδηµατικής πολιτικής, που µπορεί να είναι άλλο ένα 5%.

Δημοσιεύθηκε στο MoneyPro στις 23/9/2023