Ελληνοφρένεια
Ελληνοφρένεια Θύμιος Καλαμούκης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης
Δέκα κοινωνικές αδικίες που «σβήνουν» οι προτάσεις Πισσαρίδη - Τι αλλάζει σε μισθούς, εισφορές, κύριες συντάξεις, ΕΝΦΙΑ και επικουρικές
23460350
Οικονομία

Δέκα κοινωνικές αδικίες που «σβήνουν» οι προτάσεις Πισσαρίδη - Τι αλλάζει σε μισθούς, εισφορές, κύριες συντάξεις, ΕΝΦΙΑ και επικουρικές

Τα μέτρα για κινηθεί η οικονομία με ταχύτερους ρυθμούς απόδοσης

«Κινηθείτε ταχύτατα προς την κοινωνία, µε συνεχή αναµόρφωση των φορολογικών συντελεστών και των εισφορών, και δώστε κίνητρα ανάπτυξης, µε µείωση φορολογικών συντελεστών». Αυτή είναι η βασική ιδέα του Σχεδίου Πισσαρίδη (φωτ.) για την οικονοµία. Οι προτάσεις του νοµπελίστα, που ηγείται της οµάδας οικονοµολόγων για την ανάπτυξη της χώρας µε βάση τα 70 δισ. του ευρωπαϊκού προγράµµατος, έχουν 10 πυλώνες για να κινηθεί η οικονοµία γρηγορότερα, µε ταχύτερους ρυθµούς απόδοσης.

Η επιτροπή προσεγγίζει αρκετά από τα σηµεία που ήδη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αναφέρει σε δηλώσεις του. Ετσι, έχουµε προτάσεις που ήδη έχουν αναφερθεί από τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και προτάσεις, όπως αυτή του ενιαίου ασφαλίστρου υγείας για όλους και τις νέες επικουρικές µόνο για νέους ασφαλισµένους, καθώς και γενική µείωση εισφορών. Η επιτροπή ζητά νέα επιπλέον κίνητρα για παραµονή στην εργασία άνω των 35 ετών και τάσσεται υπέρ της ταχείας απόδοσης του ΕΝΦΙΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ουσιαστικά, οι προτάσεις της είναι µια διαρκής βελτίωση και παρακολούθηση του συστήµατος φόρων και εισφορών.

1.
01. ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

Αφορά εργαζοµένους και συνταξιούχους. Η πρόταση της Επιτροπής Πισσαρίδη είναι να µειωθούν οι ενδιάµεσοι συντελεστές, που ανέρχονται σε 28% για εισοδήµατα από 20.000 ευρώ και φθάνουν µέχρι 44% για εισοδήµατα άνω των 40.000 ευρώ. Ηδη η κυβέρνηση στην πρώτη κλίµακα έχει κάνει µεγάλη ανατροπή, µειώνοντας το 22% σε 9%. Ουσιαστικά, η οµάδα του νοµπελίστα τονίζει ότι «το εισόδηµα πρέπει να έχει τη δική του κλίµακα και τα πρόσθετα εισοδήµατα τη δική τους φορολογία».


02. ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η επιτροπή προτείνει τη σταδιακή κατάργησή της από το 2021, καθώς οι φορολογούµενοι µε εισοδήµατα άνω των 12.000 ευρώ πληρώνουν κάθε χρόνο 1,2 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση εξετάζει τη µείωση της εισφοράς κατά 30% για τα εισοδήµατα που αποκτούν οι φορολογούµενοι από την 1η Ιανουαρίου 2021. ∆ηλαδή, στα 20.000 ευρώ το όφελος είναι 52,8 ευρώ, στα 30.000 είναι 202,8 ευρώ και στα 40.000 ευρώ περί τα 1.326 ευρώ, που τώρα καταβάλλονται. Ενα δεύτερο σχέδιο βλέπει πλήρη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για εισόδηµα έως 20.000 ευρώ από 12.000 ευρώ τώρα, µε περιορισµό όλων των κλιµακίων κατά µία µονάδα. Στα 30.000 ευρώ το ετήσιο κέρδος είναι 276 ευρώ.

03. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η επιτροπή προτείνει τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών και τη δηµιουργία ενιαίου ασφαλίστρου υγείας. Η έκθεση προτείνει κατά λέξη «µείωση ασφαλιστικών εισφορών µέσω της θεσµοθέτησης ενιαίων εισφορών υγείας, ίδιου ύψους για όλους, ανεξάρτητα από το εισόδηµα, καθώς και ανώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήµατος». Εκτιµάται ότι το ανώτατο όριο ασφαλιστέου εισοδήµατος από τα 6.500 ευρώ θα υποχωρήσει στα 4.500 ευρώ, µε µεγάλη ωφέλεια στο εισόδηµα των εργαζοµένων, αλλά και στο κόστος εργασίας.

04. ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Η Επιτροπή Πισσαρίδη προτείνει διαχείριση και απόδοση του φόρου ΕΝΦΙΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, θα γίνει αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών για δικαιότερη κατανοµή βαρών.

79

80

05. ΠΛΗΡΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Είναι το επόµενο βήµα των συναλλαγών, αφού και η διαφάνεια επιτυγχάνεται, αλλά και ο ΦΠΑ έχει αποτέλεσµα. Ωστόσο, η επιτροπή προτείνει κίνητρα επάθλων και δώρων σε όσους κάνουν χρήση της κάρτας, ακόµη και κλήρωση ακινήτων, πέραν των χρηµατικών επάθλων.

06. ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΝΦΙΑ

Πάνω από 500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρήσεις θα έχουν τεράστια ανακούφιση από την κατάργηση του συµπληρωµατικού ΕΝΦΙΑ που προτείνει η Επιτροπή Πισσαρίδη. Ουσιαστικά, αυτοί οι 500.000 καταβάλλουν το 50% του συνολικού ΕΝΦΙΑ… Αυτός ο συµπληρωµατικός φόρος, ύψους 629 εκατ. ευρώ, πληρώνεται από 450.000 φυσικά πρόσωπα και περίπου 50.000 επιχειρήσεις. Κατά το ΙΟΒΕ, «µόνο από την κατάργηση του συµπληρωµατικού ΕΝΦΙΑ το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,1 έως 1,4 δισ. ευρώ! Επίσης, οι νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης µπορεί να ξεπεράσουν, µέσα σε µία πενταετία, τις 33.000, µέγεθος ιδιαιτέρως σηµαντικό, δοθέντος του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα». Η χώρα µας βρίσκεται στην 4η θέση µεταξύ των κρατών-µελών της Ε.Ε. στην ανεργία, ενώ στις υψηλότερες βρίσκεται η Γαλλία, µε ποσοστό 4,7%, και το Ηνωµένο Βασίλειο µε 4,3%.


07. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ


Η επιτροπή µιλάει για θεσµοθέτηση ενός ξεκάθαρου πλαισίου εποπτείας για όλα τα ασφαλιστικά ταµεία, συµπεριλαµβανοµένου ενός δηµόσιου Ταµείου.

08. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Η επιτροπή προτείνει ταχύτατη κατάρτιση των ανέργων για τις νέες ανάγκες της αγοράς, πλήρη αναδιάρθρωση του ΟΑΕ∆ προς ενεργητικές δραστηριότητες απασχόλησης, σαφή στήριξη των γυναικών, καλύτερες αµοιβές και σαφή βελτίωση των επιδοµάτων, για να µην κινούνται σε σχέση αντιπαλότητας µε τους βασικούς µισθούς.

09. ΝΕΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΝΕΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ

Οι επικουρικές έχουν «λεηλατηθεί» από τα Μνηµόνια. Η Επιτροπή Πισσαρίδη προτείνει «τη µετατροπή των επικουρικών συντάξεων σε πλήρως κεφαλαιοποιητικές, µε εφαρµογή του νέου αυτού συστήµατος άµεσα, µόνο για όσους εισέρχονται στην αγορά εργασίας». Σε ό,τι αφορά την ένταξη και παλαιότερων, η θέση είναι εθελοντική.

10. ΑΥΞΗΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΑ

Στις κύριες συντάξεις η επιτροπή τάσσεται υπέρ της «περαιτέρω αύξησης της αναλογικότητας των κύριων συντάξεων, µε αναλογικότερη σχέση µεταξύ παροχών και εισφορών». Ηδη ο Νόµος 4670/2020 έχει αυξήσει την ανταπόδοση των κύριων συντάξεων άνω των 30 ετών ασφάλισης. Ωστόσο, η Επιτροπή Πισσαρίδη προτείνει περισσότερα κίνητρα αυξήσεων των κύριων συντάξεων, έτσι ώστε οι ασφαλισµένοι να λαµβάνουν σύνταξη πέραν των 35 ετών.

2.
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

— Στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

— Δικαιούχοι: 256.562 νοικοκυριά με 482.335 ωφελούμενους.

— Διπλό επίδομα με την τακτική πληρωμή του Δεκεμβρίου.

— Η τακτική πληρωμή θα γίνει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα (κανονικά).

— Το ποσό του επιδόματος θα εξαρτάται από το εισόδημα του νοικοκυριού.

— Νοικοκυριό με ένα άτομο θα λάβει έως 400 ευρώ ανάλογα με το εισόδημά του.

— Ζευγάρι χωρίς παιδιά ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 παιδί θα λάβει έως 600 ευρώ. Το ίδιο νοικοκυριό, αν έχει εξαμηνιαίο εισόδημα 600 ευρώ, θα λάβει 440 ευρώ αντί των 220 ευρώ που θα λάβει για τον Νοέμβριο.

— Ζευγάρι με ανήλικο παιδί θα λάβει έως 700 ευρώ.

— Ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά θα λάβει έως 800 ευρώ. Αν το ίδιο νοικοκυριό έχει εισόδημα 200 ευρώ τον μήνα το τελευταίο εξάμηνο θα λάβει 486 ευρώ αντί για 243 ευρώ που θα πάρει για τον Νοέμβριο

3.
ΔΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΩΝ €400

— Έχει ήδη νομοθετηθεί για δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους.

— Νομοθετείται με τροπολογία η επέκταση σε γιατρούς, οδοντίατρους, δικαστικούς επιμελητές, γεωτεχνικούς. Λήξη επιδότησης

— 1-19 Σεπτεμβρίου: 2 μηνιαία επιδόματα (800 ευρώ) στις 20/10.

— 20 Σεπτεμβρίου - 19 Οκτωβρίου: 1 μηνιαίο επίδομα (400 ευρώ) στις 20/10 και άλλο 1 εντός Δεκεμβρίου.

— 20 - 31 Οκτωβρίου: 1 μηνιαίο επίδομα (400 ευρώ) τον Νοέμβριο και 1 εντός του Δεκεμβρίου.

— Νοέμβριο: 1 μηνιαίο επίδομα (400 ευρώ) τον Δεκέμβριο και 1 εντός του Ιανουαρίου.

— Δεκέμβριο: 1 μηνιαίο επίδομα (400 ευρώ) τον Ιανουάριο και 1 εντός Φεβρουαρίου.

4.
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ;

— Θα δοθεί αποσπασματικά το Δώρο Χριστουγέννων.

— Ο εργοδότης πληρώνει στις 21 Δεκεμβρίου το μέρος που αναλογεί στον χρόνο εργασίας των εργαζομένων.

— Το κράτος πληρώνει απευθείας στον εργαζόμενο το μέρος για την περίοδο της αναστολής, με βάση τα 534 και τα 800 ευρώ.

— Στόχος είναι και το κράτος να πληρώσει στις 21 Δεκεμβρίου.

— Εργαζόμενος με ονομαστικό μισθό 800 ευρώ και σε αναστολή 3 μήνες, Μάιο – Ιούλιο, θα λάβει αθροιστικά 721 ευρώ, 206 ευρώ από το κράτος και 515 από τον εργοδότη.

— Ο ίδιος εργαζόμενος, με ονομαστικό μισθό 1.200 ευρώ, θα λάβει 980 ευρώ.

— Ωφελημένοι βγαίνουν οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης.

— Χάνουν οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης.

— Ο υπουργός Εργασίας επισήμανε: «Η αναλογία του Δώρου που αντιστοιχεί στις ημέρες κατά τις οποίες η σύμβαση των εργαζομένων ήταν σε αναστολή ή οι εργαζόμενοι είχαν ενταχθεί στη “Συν-Εργασία” θα καταβληθεί από το κράτος απευθείας στους εργαζομένους μέσω του Π.Σ. “Εργάνη”».

5.
ΠΛΗΡΩΜΕΣ

19.11.20 —
201.819 δικαιούχοι αναστολών Οκτωβρίου και μονομερείς δηλώσεις σε τουρισμό και πολιτισμό
-----
20.11.20 —
Ξεκινά η καταβολή επιδομάτων ανεργίας δίμηνων παρατάσεων. Αφορά 123.000 ανέργους -----
27.11.20 —
€800 οι αναστολές Νοεμβρίου για κλειστές επιχειρήσεις
-----
30.11.20 — «Συν-Εργασία» Οκτωβρίου
-----
03.12.20 —
Καλλιτέχνες και άλλες ειδικές κατηγορίες €534
-----
11.12.20 —
€800 οι αναστολές Νοεμβρίου για πληττόμενες επιχειρήσεις

6.
ΔΩΡΟ ΤΟ 50% ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

— Η επιχείρηση πρέπει να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

— Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 30 Νοεμβρίου.

— Η επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει από 1η Σεπτεμβρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020 το επίπεδο απασχόλησης που είχε την 1η Σεπτεμβρίου, με βάση όσα είχε δηλώσει στην «Εργάνη».

— Η επιστρεπτέα προκαταβολή θα δοθεί ενισχυμένη τον Νοέμβριο με βάση την πτώση τζίρου του Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου, ενώ θα χορηγηθεί και 5η επιστρεπτέα προκαταβολή τον Δεκέμβριο, με βάση την πτώση του Νοεμβρίου.

— Όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν απασχολούν εργαζομένους ή έχουν ταμειακή μηχανή, έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

— Προϋπόθεση είναι η μείωση τζίρου 20% και ελάχιστος τζίρος αναφοράς είναι τα 300 ευρώ. Ακόμη, επιχειρήσεις που έχουν κλείσει ή έκλεισαν με κρατική εντολή τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου δικαιούνται να συμμετάσχουν στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4, ανεξαρτήτως της πτώσης του τζίρου τους, εφόσον έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ.

— Οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζομένους θα λάβουν: 1.000 ευρώ στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4 και έως 1.000 ευρώ στην επιστρεπτέα προκαταβολή 5. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 1.000 ευρώ.

— Οι επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους τον Οκτώβριο και μέχρι τις 10 Νοεμβρίου θα πάρουν την επιστρεπτέα προκαταβολή 4 ως εξής: Οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους σταθερό ποσό 2.000 ευρώ, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, και οι λοιπές με κατώτατο όριο τα 2.000 ευρώ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

1. Αναμόρφωση φορολογικών συντελεστών
2. Απλοποίηση φορολογικού συστήματος
3. Σύγκλιση φορολογικών συντελεστών προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
4. Ενιαία φορολογία εισοδημάτων από διαφορετικές πηγές
5. Κίνητρα επενδύσεων, φορολογίας και αποταμίευσης
6. Επενδύσεις με φορολογικά κίνητρα τριετίας
7. Κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ
8. Σταθερό φορολογικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις
9. Δέσμευση για δεκαετές φορολογικό πλαίσιο για νέες επενδύσεις
10. Κίνητρα για «πλαστικό» χρήμα και κατά της λαθραίας διακίνησης καυσίμων

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» 

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα