Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ενιαμήνου τα αριθμολαχεία και ο αθλητικός στοιχηματισμός (που είναι τα 13 παιχνίδια που μειώνουν συντελεστή) συνεισέφεραν σε GGR, με 669 εκατ. ευρώ στο ενιάμηνο και 283 εκατ. στο τρίτο τρίμηνο και τα vlts και τα Σκρατς και Λαχεία με 228 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο και 108 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο.

Από τις 13/10/2020 ο φόρος παιγνίων ανέρχεται σε 5% για τα πρώτα και παραμένει 35%  για τα τρια δεύτερα.

Δηλαδή ο φόρος παιγνίων του ΟΠΑΠ για το τρίτο τρίμηνο ήταν 35% στα συνολικά GGR  391 εκατ. ευρώ, δηλαδή 135 εκατ. ευρώ. Με βάση τις αλλαγές που φέρνει η νέα σύμβαση, από το τέταρτο τρίμηνο του 2020, κρατώντας υποθετικά, τις επιδόσεις σε GGR του τρίτου τριμήνου, ο φόρος που θα πληρώσει θα είναι 50 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία δηλαδή από το τέταρτο τρίμηνο του 2020 θα εξοικονομήσει 85 εκατ. ευρώ και αν υπολογίζουμε 85 εκατ.  ανά τρίμηνο αντιστοιχεί σε 340 εκατ. ευρώ το χρόνο.

Τα Συμπεράσματα: Απώλειες φορολογικών κερδών δισεκατομμυρίων με ευθύνη του ΤΑΙΠΕΔ του 2013
Με βάση τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
-Ο ΟΠΑΠ μπορεί να μην ξέρει ακόμη πώς να εμφανίσει στον ισολογισμό το όφελος που ήδη έχει και θα έχει κάθε μήνα, από το 5% φόρο παιγνίων για 13 παιχνίδια, όμως για το Δημόσιο θα είναι 340 εκατ. ευρώ λιγότερα φορολογικά έσοδα.

-Αν το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος του 2011 (300 από τα 375 εκ. ήταν προπληρωμένοι φόροι) τότε το τίμημα για τη δεκαετή χρυσοφόρα σύμβαση που δίνει τουλάχιστο 1 δισ. GGR το χρόνο στον ΟΠΑΠ ήταν 45 εκατ. ευρώ! Δηλαδή το 2011 το Δημόσιο πούλησε για 45 εκατ. μικτά κέρδη…10 δισ. ευρώ.

-Η ευθύνη της κυβέρνησης του 2013 και του ΤΑΙΠΕΔ είναι μεγάλη. Γιατί δύο χρόνια μετά, τη σύμβαση παραχώρησης της δεκαετίας, άλλαξε το τίμημα από 375 εκατ. ευρώ σε 45 εκατ. ευρώ. Έτσι συμφώνησαν να επιστραφούν 300 εκατ. ευρώ στους επενδυτές και μάλιστα με τη δέσμευση ότι όταν θα επιστραφούν θα είναι 1,8 δισ. ευρώ!

 -Αυτό έγινε, προφανώς εν όψει της ιδιωτικοποίησης. Και γιατί   ο προνομιακός συντελεστής 5% που είχε δοθεί στη σύμβαση από το 2011 θα μπορούσε να προσβληθεί νομικά.  Γιατί  δεν θα ήταν δυνατό να έχει διαφορετική φορολογική μεταχείριση μια εταιρεία από τις άλλες του κλάδου. Και τότε εφηύραν αυτή τη φόρμουλα, επέλεξαν να ονομάσουν μέρος του τιμήματος, προπληρωμή φόρου, ώστε τη δεκαετία 2020-2030 να πληρώνει ο ΟΠΑΠ φόρος παιγνίων στο 5%, γιατί δήθεν έχει καταβάλει ήδη τα υπόλοιπα.

Και τα υπόλοιπα ήταν το ποσό που το 2011  ήταν 300 εκ. ευρώ  και τίμημα και το 2013 έγιναν προπληρωμή φόρου και 1,83 δισ. ευρώ

ΠΗΓΗ: insider.gr