Κακά Κορίτσια
Κακά Κορίτσια Μαρία Λεμονιά Έλενα Καραμίχαλου
Πλήρης επιβεβαίωση των ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ: Οκτώβριο τα πρώτα αναδρομικά - Τα τελικά ποσά που θα δοθούν σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
uilu
Οικονομία

Πλήρης επιβεβαίωση των ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ: Οκτώβριο τα πρώτα αναδρομικά - Τα τελικά ποσά που θα δοθούν σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Οι 35 κατηγορίες που δεν θα πληρώσουν εισφορά

Η σύνταξη είναι προ φόρων και τα αναδρομικά για 11 μήνες

Η κυβέρνηση προχωράει με εντολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην καταβολή των πρώτων αναδρομικών του 11μήνου και βαδίζει ταχέως σε 10 βασικές αλλαγές, ώστε η ζωή των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων να κινείται σε γρηγορότερους ρυθμούς απόδοσης. Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, αποσαφηνίζει στα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» ότι «το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου θα πληρωθούν τα αναδρομικά των συνταξιούχων, ενώ σε λίγο χρονικό διάστημα δεν θα υπάρχει καμία εκκρεμής σύνταξη για συντάξεις χηρείας και αγροτών».

ιλθι


Τα αναδρομικά θα πληρωθούν χωρίς παρακράτηση 20%, αλλά μόνο με τον φόρο υγείας 6%. Η ρύθμιση του φόρου θα γίνει το 2021, καθώς οι συνταξιούχοι θα υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη 2015 και 2016, για τα αναδρομικά του 11μήνου. Τότε θα προκύψει η επιβάρυνση σε κάθε συνταξιούχο.

98798


Για το Δημόσιο, κατά τη δικηγόρο Ολυμπία Νικολοπούλου, «μένουν εκτός τα αναδρομικά του νόμου 4051, όπου είχαμε μειώσεις 12% πάνω από τα 1.300 ευρώ σύνταξης, αφού η περικοπή ήταν συνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δηλαδή, τα αναδρομικά 11μήνου για το Δημόσιο θα έχουν μόνο την επιστροφή του νόμου 4093, που κρίθηκε αντισυνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Έχουμε επιστροφές για μειώσεις 5% έως 20% σε κύριες συντάξεις πάνω από τα 1.000 ευρώ ή σε άθροισμα κύριων και άλλων συντάξεων πάνω από τα 1.000 ευρώ. Στον ιδιωτικό τομέα τα αναδρομικά θα είναι 11μήνου στις κύριες συντάξεις. Θα αφορούν τις μειώσεις από τον νόμο 4051 και από τον νόμο 4093, που ήταν αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 1439/2020. Δηλαδή, έχουμε διπλή δικαίωση για τον ιδιωτικό τομέα και μία για το Δημόσιο».

θυκυφ

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται σε ετήσια φορολογητέα εισοδήματα από μισθούς άνω των 12.000 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε μηνιαία φορολογητέα ποσά μισθών άνω των 858 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα. Η κατάργηση των μηνιαίων κρατήσεων ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα θα ωφελήσει εργαζομένους με μικτά ποσά αποδοχών άνω των 1.000 ευρώ τον μήνα ή φορολογητέα ποσά αποδοχών άνω των 858 ευρώ τον μήνα. Τα οφέλη κυμαίνονται από 1,07 ευρώ τον μήνα με μικτές αποδοχές 1.070 ευρώ τον μήνα έως τα 306,15 ευρώ για όσους έχουν μικτές αποδοχές 6.500 ευρώ τον μήνα.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

  • Οι κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών θα μειωθούν τον μήνα από 8 έως 78 ευρώ για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 6.500 ευρώ.
  • Μηδενικές θα είναι οι μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος. Θα παραμείνουν μηδενικές για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές από 650 έως 780 ευρώ και θα αυξηθούν κατά 0,80 έως 34,32 ευρώ για εργαζομένους με μικτές μηνιαίες αποδοχές πάνω από 780 και έως 6.500 ευρώ.
  • Οι κρατήσεις ανά μήνα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα είναι μηδενικές για όσους εργαζομένους έχουν μικτές αποδοχές μέχρι 1.000 ευρώ τον μήνα.
  • Μηδενίζονται για όσους λαμβάνουν μικτές αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ, λόγω της προσωρινής κατάργησης της εισφοράς αυτής για τους μισθούς του 2021 στον ιδιωτικό τομέα. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα δουν αύξηση στον μισθό τους από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από την Πρωτοχρονιά. Ιδιωτικός υπάλληλος με μεικτό μισθό 1.500 ευρώ θα έχει όφελος 320,29 ευρώ ή 22,88 ευρώ τον μήνα. Στα 42,75 ευρώ θα έχει αύξηση τον μήνα ιδιωτικός υπάλληλος με μεικτό μισθό 2.000 ευρώ, με ετήσιο όφελος 598,54 ευρώ.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

  • Όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα
  • Όσοι έχουν σύμβαση ιδιωτικού δικαίου Ελεύθεροι επαγγελματίες - αγρότες
  • Αυτοαπασχολούμενοι και επιστήμονες
  • Όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων Εργαζόμενοι ΔΕΚΟ
ΟΙ 35 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΑ

01. Μισθοί και ημερομίσθια εξαιρούνται
02. Επιδόματα σε κάθε εργαζόμενο
03. Παροχές σε είδος καθώς και σε κάθε άλλου είδους αμοιβή που πληρώνεται από τον εργοδότη τακτικά σε εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας
04. Οι αμοιβές που εισπράττουν τον μήνα οι απασχολούμενοι με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και εκδίδουν τιμολόγα παροχής υπηρεσιών από «μπλοκάκια»
05. Οι περιστασιακά απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα
06. Τα καθαρά κέρδη από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης
07. Τα καθαρά κέρδη επιχείρησης παροχής υπηρεσιών
08. Τα καθαρά κέρδη ελευθέριου επαγγέλματος
09. Τα καθαρά κέρδη αγροτών
10. Τα ενοίκια ακινήτων
11. Τα τεκμαρτά εισοδήματα από δωρεάν παραχώρηση ή ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων
12. Τα μερίσματα
13. Τα εισοδήματα από μετοχές
14. Εισοδήματα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, όπως μερίδια
15. Οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων
16. Οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων
17. Οι τόκοι επαναγοράς ρέπος
18. Τα δικαιώματα, όπως πνευματικής ιδιοκτησίας
19. Οι αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων
20. Κέρδη από τη μεταβίβαση μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες
21. Κέρδη από τη μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων
22. Κέρδη εταιρικών ομολόγων
23. Κέρδη από τη μεταβίβαση παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
24. Τόκοι ομολόγων ή έντοκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου
25. Κέρδη από την πώληση εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%
26. Κέρδη από τη μεταβίβαση εισηγμένων κινητών αξιών, με απόκτηση πριν από 1ης/1/2009
27. Τα αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά αμοιβαία κεφάλαια
28. Κέρδη από την πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη
29. Κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι και 10 KW 30. Η διατροφή συζύγου και τέκνων
31. Κέρδη από τη μεταβίβαση τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει συμφωνία και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης.
32. Ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης
33. Όλες οι «πράσινες» αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ
34. Τα επιδόματα ειδικής επιδότησης ανεργίας σε απολυμένους πρώην εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα
35. Εισοδήματα από ενοίκια συνταξιούχου

ΔΙΠΛΟ ΟΦΕΛΟΣ ΣE ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

υεε5


υθιοθι

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στις 26/9

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα