Μουσικές Επιλογές
Μουσικές Επιλογές Βασίλης Κρίμπας Θανάσης Βούτσινος
τητρυ
Οικονομία

Εφάπαξ και άμεσα τα αναδρομικά

Από τον Φεβρουάριο του 2022, «όλες οι συντάξεις θα δίνονται αυτόματα», τονίζει ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης

Νέα πιλοτική δίκη στο ΣτΕ, για να δοθούν τα αναδρομικά Δώρων και επικουρικών σε 1,5 εκατ. χαμηλοσυνταξιούχους που είχαν εξαιρεθεί

Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, ξεκαθαρίζει για τα αναδροµικά των συνταξιούχων ότι «µετά την έκδοση της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας η κυβέρνηση δεσµεύτηκε συνολικά, όπως είπε και ο πρωθυπουργός, ότι µέσα στο 2020 θα καταβληθούν εφάπαξ οι κύριες συντάξεις του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα για το επίµαχο 11µηνο σε όλους τους συνταξιούχους που αναλογούν».

Είναι χαρακτηριστικό, συνεχίζει ο υπουργός, ότι «αυτή η δέσµευση θα υλοποιηθεί µέσα στο 2020 και το 2020 είναι το συγκεκριµένο διάστηµα που βλέπει ο υπουργός Οικονοµικών το συντοµότερο δυνατόν. Η πιο συγκεκριµένη ηµεροµηνία είναι κάτι το οποίο ο πρωθυπουργός έχει το προνόµιο να εξαγγείλει όταν το πιστεύει εκείνος - και εκεί που πρέπει». Ο κ. Βρούτσης τονίζει ακόµη: «Οπως είπαµε στις αρχές του έτους, ότι θα δώσουµε τις επικουρικές που κόπηκαν στα 1.300 ευρώ και το κάναµε πράξη και δόθηκαν και τα αναδροµικά των επικουρικών και η νέα επικουρική -η οποία είναι πλέον αυξηµένη και σταµάτησε να κόβεται στα 1.300 ευρώ-, όπως θα δώσουµε µέχρι τέλος του χρόνου -τον ∆εκέµβριο το προσδιορίζουµε- τα αναδροµικά των κύριων συντάξεων σε αυτούς που είναι µε 30 χρόνια και πάνω, σύµφωνα µε τον καινούργιο νόµο, που τον κάναµε ανταποδοτικό, έτσι θα υλοποιήσουµε και τη δικαστική απόφαση που αντιστοιχεί στο εντεκάµηνο».

Ο υπουργός Εργασίας προσανατολίζεται σε νέα πιλοτική δίκη στο ΣτΕ για να δοθούν τα αναδροµικά ∆ώρων και επικουρικών σε 1,5 εκατ. χαµηλοσυνταξιούχους που είχαν εξαιρεθεί. Ουσιαστικά, µε την προσφυγή στο ΣτΕ το υπουργείο Εργασίας στοχεύει στην απόσβηση νοµικών αµφισβητήσεων στο θέµα ∆ώρων και επικουρικών που είχαν εξαιρεθεί από τις επιστροφές, ενώ οι κύριες είχαν αναδροµικά.

Ετσι, λοιπόν, µε τη νέα πιλοτική δίκη, κατά τον δικηγόρο κ. Μπούρλο, «ανοίγει ο δρόµος για πιθανές επιστροφές αναδροµικών και σε χαµηλοσυνταξιούχους». Να τονιστεί ότι «η εξαίρεση των ∆ώρων και των επικουρικών συντάξεων από το πακέτο επιστροφών άφησε εκτός όλους τους συνταξιούχους που είχαν άθροισµα κύριας και επικουρικής σύνταξης κάτω από 1.000 ευρώ το 2012 από το πακέτο των αναδροµικών». Η πιλοτική δίκη στόχο έχει την απόκρουση µαζικών αγωγών για την επιστροφή ∆ώρων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Αναφορικά µε τις καθυστερήσεις στην απονοµή των συντάξεων, ο κ. Βρούτσης σηµειώνει ότι «το ζήτηµα έχει πλέον επιλυθεί για το µέλλον µε την απονοµή αυτόµατων συντάξεων. Μέχρι σήµερα έχουν βγει αυτόµατα 7.000 συντάξεις σε δύο µεγάλες κατηγορίες µέχρι τέλος Σεπτεµβρίου, χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση. Μέχρι το τέλος του 2021, βάσει συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, θα γίνεται αυτόµατα η απονοµή του 85% των συντάξεων». Ο υπουργός δίνει και χρονοδιάγραµµα παροχής των νέων συντάξεων, αφού θα δίνονται σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. Μάλιστα, δίνει την πρόσθετη πληροφορία για τους εργαζοµένους «να παρατείνουν λίγο τον εργασιακό τους βίο, να προσαρµοστούν στο χρονοδιάγραµµα της κυβέρνησης και να µην υποβάλουν άµεσα την αίτησή τους, αλλά να περιµένουν από την άνοιξη του ’21 και µετά, οπότε και η συντριπτική πλειοψηφία των συντάξεων θα απονέµεται αυτόµατα».

Για τους παλαιούς συνταξιούχους που έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους και οι συντάξεις τους δεν έχουν πληρωθεί, ο κ. Βρούτσης τονίζει ότι, «µέσα από την απελευθέρωση του ανθρώπινου δυναµικού του e-ΕΦΚΑ από τις νέες συντάξεις, θα ασχολούνται µε τις παλαιές. Η ταχύτητα απονοµής ήδη έχει αυξηθεί κατά 37,4%. Είναι η αρχή του τέλους. Οι εκκρεµείς συντάξεις αγροτών και χηρείας θα µπουν µέσα στο επόµενο δίµηνο στο σύστηµα “Ατλας” και θα βγουν αυτόµατα όλες. Στη συνέχεια, και πάλι βάσει χρονοδιαγράµµατος, θα ακολουθήσουν και οι άλλες κατηγορίες».

Τα ποσά επιστροφών στους συνταξιούχους

7ι

φ7ι87

Τα 17 σηµεία προσοχής στην τηλεργασία

— Η τηλεργασία γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

— Πραγματοποιείται κατά την πρόσληψη ή με κατοπινή συμφωνία.

— Για λόγους δημόσιας υγείας ή σε περίπτωση κινδύνου υγείας του εργαζομένου, ο εργοδότης πρέπει να δεχθεί την πρόταση του εργαζομένου, εκτός κι αν αδυνατεί για σπουδαίο και σοβαρό, κατ' αντικειμενική κρίση, λόγο, τον οποίο οφείλει να εκθέσει εγγράφως προς τον εργαζόμενο.

— Σε 8 ημέρες από την έναρξη της τηλεργασίας, ο εργοδότης πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως στον εργαζόμενο πώς θα εργάζεται. Δηλαδή, ωράριο εργασίας, μισθό και τον αναγκαίο για την παροχή τηλεργασίας εξοπλισμό.

— Ο εξοπλισμός ενδέχεται να είναι του εργαζομένου ή του επιχειρηματία.

— Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός ανήκει στον εργαζόμενο, στη σύμβαση προσδιορίζεται και το κόστος χρήσης του για την τηλεργασία.

— Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό στον τηλεργαζόμενο ή δεν καλύψει το κόστος χρήσης ή το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης των βλαβών, είναι ανίσχυρη η συμφωνία.

— Η επιχείρηση ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους περιορισμούς στη χρήση του εξοπλισμού ή εργαλείων πληροφορικής, δηλαδή Διαδίκτυο και επιπτώσεις παραβίασης.

— Μεταξύ επιχείρησης και εργαζομένου υπάρχει συμφωνία τηλε-ετοιμότητας του εργαζομένου, τα χρονικά όρια και οι προθεσμίες ετοιμότητας αυτού.

— Τηρούνται απαρέγκλιτα η προστασία των επαγγελματικών δεδομένων και των προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου.

— Η σύμβαση εργασίας δεν μεταβάλλεται. Μόνο ο τρόπος εκτέλεσης της εργασίας.

— Οι εργαζόμενοι με τηλεργασία έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους εργαζομένους εντός της επιχείρησης.

— Ισχύει η ίδια επαγγελματική τους εξέλιξη, η συμμετοχή σε σωματεία και η συνδικαλιστική δράση με όλους τους άλλους εργαζομένους.

— Ο εργοδότης υποχρεούται να τηρεί το ωράριο εργασίας. Πλήρης σεβασμός και στην ιδιωτική ζωή του εργαζομένου.

— Ο νόμος απαγορεύει τη χρήση κάμερας για τον έλεγχο του εργαζομένου.

— Σε περίπτωση ελέγχου, αυτό θα συμφωνείται μεταξύ εργαζομένου και επιχείρησης. Θα τηρεί τη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

— Οτιδήποτε τίθεται σε λειτουργία πρέπει να προκύπτει από τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης.

υ6_2

κυθ


9ου8

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στις 5/7

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα