Οδηγός χρεών κοροναϊου - Πως θα ρυθμίσετε φορολογικές και ασφαλιστικές εκκρεμότητες
υτξφξ
Οικονομία

Οδηγός χρεών κοροναϊου - Πως θα ρυθμίσετε φορολογικές και ασφαλιστικές εκκρεμότητες

Η υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνει με υποβολή αίτησης σε ειδική πλατφόρμα, που αναμένεται να ανοίξει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έως τις αρχές του 2021

Ενημέρωση για όλα τα ζητήματα μέσα από 15 ερωτήσεις - απαντήσεις

Προχωρεί ταχέως σε ρυθµίσεις φόρων η κυβέρνηση, για να αναχαιτίσει το κύµα ύφεσης εξαιτίας της πανδηµίας του νέου κορονοϊού. Ετσι, λοιπόν, σήµερα τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» απαντούν σε δεκαπέντε ερωτήσεις, για να είστε ενηµερωµένοι.

1. Ποιοι µπορούν να υπαχθούν σε ρύθµιση; Ολοι όσοι επλήγησαν από τον κορονοϊό, τονίζει η δικηγόρος Ολυµπία Νικολοπούλου, θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθµίσουν τις οφειλές τους σε 12 άτοκες ή 24 χαµηλότοκες δόσεις. Η ρύθµιση των 12 άτοκων ή 24 χαµηλότοκων δόσεων θα εφαρµοστεί από την 1η/1/2021.

2. Τι θα αφορά; Θα αφορά όλες τις οφειλές που έχουν ανασταλεί από τον Μάρτιο και ξεπερνούν τα 3 δισ. ευρώ.

3. Σε τι ποσά αναφέρεται η ρύθµιση; Τακτοποιούνται και τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που δεν καταβλήθηκαν και θα πληρωθούν σε 12 άτοκες ή 24 χαµηλότοκες δόσεις. Η ρύθµιση αφορά βεβαιωµένες στις ∆ΟΥ οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονοµιάς κ.λπ.), των οποίων η προθεσµία καταβολής έληξε από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 και οι οποίες έχουν ανασταλεί έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2020.

4. Για ποιους άλλους ισχύει; Για εργαζοµένους πληττόµενων επιχειρήσεων και ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν µειωµένα κατά 40% ενοίκια η τετράµηνη αναστολή ισχύει και για τις οφειλές Ιουνίου. Η ρύθµιση αφορά και τις δόσεις ρυθµίσεων/διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής βεβαιωµένων οφειλών.

5. Τι επιτόκιο θα έχει; Το επιτόκιο ρύθµισης θα είναι στο 2,5%.

6. Θα ισχύει έκπτωση φόρου; Η έκπτωση φόρου θα είναι 2% για όσους πληρώσουν εφάπαξ.

7. Θα υπάρχει ελεύθερη επιλογή πληρωµής; Υπάρχει ελεύθερη επιλογή πληρωµής των οφειλών, οι οποίες έχουν παγώσει έως και τον Οκτώβριο και αναµένεται να παραµείνουν παγωµένες µέχρι το τέλος του έτους πριν ξεκινήσει η ρύθµιση.

8. Μέχρι ποια χρονική στιγµή µπορεί ο πολίτης να µεταθέσει την οφειλή; Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να απλώσει τις οφειλές του έως τον ∆εκέµβριο του 2021 ή του 2022, ανάλογα µε τον αριθµό των δόσεων που θα επιλεγεί από τους πληττόµενους.

9. Υπάγονται στη ρύθµιση επιχειρήσεις και ποιες; Υπάγονται επιχειρήσεις που έκλεισαν µε κρατική εντολή.

10. Περιλαµβάνονται και ελεύθεροι επαγγελµατίες; Εργοδότες, ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι που υπάγονται στη λίστα µε τους πληττόµενους ΚΑ∆.

11. Αφορά εργαζοµένους; Ασφαλώς. Εργαζόµενοι που βρέθηκαν σε προσωρινό καθεστώς αναστολής σύµβασης εργασίας και είναι δικαιούχοι της ειδικής αποζηµίωσης.

12. Αφορά και τους ιδιοκτήτες ακινήτων; Ιδιοκτήτες ακινήτων που εισπράττουν µειωµένα κατά 40% ενοίκια επαγγελµατικής στέγης, πρώτης κατοικίας ή φοιτητικής στέγης.

13. Πώς θα γίνει η υπαγωγή; Η υπαγωγή στη ρύθµιση θα γίνει µέσω υποβολής αίτησης σε ειδική πλατφόρµα, που αναµένεται να ανοίξει η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων έως τις αρχές του 2021.

14. Με τις νέες δηλώσεις και την πληρωµή φόρου τι ισχύει; Στις 31 Ιουλίου λήγει µαζί µε την προθεσµία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων (που παρατάθηκε) και η πρώτη δόση για την καταβολή του φόρου εισοδήµατος, ενώ η τελευταία, 8η δόση, λήγει στις 26 Φεβρουαρίου 2021.

15. Με τον ΕΝΦΙΑ τι θα ισχύσει; Στον ΕΝΦΙΑ η πρώτη δόση καταβολής του λήγει στις 30 Σεπτεµβρίου και η τελευταία, 6η δόση, στις 26 Φεβρουαρίου 2021.

54456y

ΤΑ 7 ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Υπάρχουν 7 σηµεία προσοχής, κατά τους φοροτεχνικούς, καθώς αυξάνεται ο αριθµός δόσεων για φόρο εισοδήµατος και ΕΝΦΙΑ για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, τονίζει ο καθηγητής Φορολογίας κ. Χριστόπουλος.

- Το πρόγραµµα των µισθών θα ενισχυθεί µε επιπλέον 190 εκατ. ευρώ και µέχρι τα τέλη Ιουλίου θα καλύπτει έως το 60% των εργοδοτικών εισφορών. Αν χρειαστεί, θα επεκταθεί για Αύγουστο και Σεπτέµβριο.

- Οι φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές από 13/3 έως Σεπτέµβριο, που έχουν ανασταλεί, θα αποτελέσουν ξεχωριστό σύνολο, που θα αποπληρωθεί σε 12 άτοκες δόσεις ή 24 δόσεις µειωµένου επιτοκίου, και µάλιστα από το 2021.

- Όσοι αποπληρώνουν εφάπαξ τις φετινές τους υποχρεώσεις θα έχουν άµεση έκπτωση φόρου 2%. - Το πρόγραµµα Συν-Εργασία ενισχύεται µε άλλα 200 εκ. ευρώ και έως τα τέλη Ιουλίου θα καλύπτει το 60% των εργοδοτικών εισφορών για τους εργαζοµένους.

- Οι οφειλές Μαρτίου-Σεπτεµβρίου, που έχουν ανασταλεί, θα αποτελέσουν ξεχωριστό σύνολο, που θα αποπληρωθεί σε 12 άτοκες δόσεις ή σε 24 δόσεις µειωµένου επιτοκίου. - Αυξάνεται ο αριθµός των δόσεων για φόρο εισοδήµατος και ΕΝΦΙΑ.

- Τα φυσικά πρόσωπα θα µπορούν να εκπληρώνουν τις φετινές υποχρεώσεις τους σε 8 µηνιαίες αντί των 3 διµηνιαίων δόσεων, οι εταιρείες σε 8 αντί των 6 µηνιαίων και οι ιδιοκτήτες σε 6 αντί των 5. Στόχος και πάλι, να διευκολυνθούν οι φορολογούµενοι.

5y56eh5d65_2


56567u

5445y5


utyj

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΕΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 25%

Συνεχίζεται η έκπτωση εισφορών του ΕΦΚΑ και για τον µήνα Μάιο, η οποία αφορά 1.000.000 ελεύθερους επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενους.
Αναλυτικά:
1. Η έκπτωση αφορά όλους τους επαγγελµατίες και όχι µόνον εκείνους που ανήκουν σε πληττόµενο κλάδο.

2. Οι εισφορές του Μαΐου θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί έως τις αρχές του επόµενου µήνα.

3. Για να γίνει η έκπτωση, η οποία είναι προαιρετική, πρέπει να υφίσταται εµπρόθεσµη πληρωµή των εισφορών του Μαΐου.

4. Για να έχει αυτό το όφελος ο επαγγελµατίας, πρέπει να έχει καταβάλει τις εισφορές του προηγούµενου τετραµήνου, Ιανουαρίου - Απριλίου.

5. Αν δεν έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή αν κάποιος δεν τις έχει ρυθµίσει έως τώρα, πρέπει να σπεύσει, για να τύχει της έκπτωσης 25% των εισφορών του Μαΐου.

6. Προσοχή: Αν καταβληθούν πριν από την εισφορά του Μαΐου οι προηγούµενες εισφορές τώρα, θα υπάρχει µόνο για τον Μάιο η έκπτωση 25%, αλλά όχι για τις εισφορές που αφορούν τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Αυτές θα καταβληθούν χωρίς έκπτωση 25%.

Η εγκύκλιος σηµειώνει, µεταξύ άλλων:
Α. Στους αυτοτελώς απασχολουµένους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες, εφόσον καταβάλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές Μαΐου 2020 εντός της προθεσµίας που προβλέπεται, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής µειωµένων εισφορών κατά 25% επί του συνολικού ποσού.

Β. Για να υπαχθούν αυτά τα πρόσωπα στη ρύθµιση, πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Ιανουαρίου 2020 έως και Απριλίου 2020 ή να τις εξοφλήσουν µέχρι
και την ηµεροµηνία καταβολής των εισφορών Μαΐου 2020 χωρίς την προβλεπόµενη µείωση κατά 25% και χωρίς απαλλαγή, στην περίπτωση αυτή, από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσµης καταβολής.

Γ. Η µείωση 25% αφορά στις εισφορές του Μαΐου για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης, καθώς και την εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας υπέρ ΟΑΕ∆.

∆. Η µείωση 25% εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις ασφαλισµένων επαγγελµατιών που έχουν επιλέξει την ειδική ασφαλιστική κατηγορία ως νέοι επαγγελµατίες και γυναικών ασφαλισµένων που δικαιούνται µείωση της εισφοράς κύριας ασφάλισης.

Ε. Στους δικηγόρους, σε περίπτωση που το ποσό της προβλεπόµενης παρακράτησης επί των γραµµατίων προείσπραξης για τον µήνα Μάιο 2020 υπερβαίνει τη µηνιαία εισφορά που προκύπτει, το
επιπλέον ποσό συµψηφίζεται µε την ετήσια ασφαλιστική οφειλή.

Στ. Η µείωση 25% δεν εφαρµόζεται για την ασκούµενη δραστηριότητα. Προκύπτει, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προαιρετική και όχι υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση. Μετά τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, ο ασφαλισµένος έχει αιτηθεί την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του.

Ζ. Αν έχουµε υπαγωγή στη µείωση 25%, ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει
πράγµατι καταβληθεί ή αυτή που προκύπτει κατ’ εφαρµογήν της διά του συντελεστή 0,20.

Η. Τα προβλεπόµενα αυτά δεν εφαρµόζονται στους αυτοτελώς απασχολουµένους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες που επιλέγουν την υπαγωγή τους στο µέτρο της παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Θ. Για τις ασφαλιστικές εισφορές κλάδων ασφάλισης που εισπράττει ή συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ οιεπαγγελµατίες που επιθυµούν την καταβολή µειωµένων ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλουν τις
µειωµένες εισφορές σύµφωνα µε το ειδοποιητήριο ασφαλιστικών εισφορών που αναρτάται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» στις 4/7

Aποδοχή Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies της Google ή/και άλλων παρόχων διαφήμισης για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookies.

Διαβάστε περισσότερα