Δύο αλλά όχι ξένοι
Δύο αλλά όχι ξένοι Σπύρος Χαριτάτος Μπάγια Αντωνοπούλου
kivotos
Ελλάδα

«Κιβωτός του Κόσμου»: Έρευνα στους τραπεζικούς λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας και άλλων

Η Αρχή θα ξεψαχνίσει τους λογαριασμούς, αφού υπάρχουν υποψίες για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Στο «στόχαστρο» της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα μπαίνουν τα περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου, πατήρ Αντώνιου, των στενών συγγενικών του προσώπων και των συνεργατών του, στη διαχείριση των οικονομικών της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης.

Στο πλαίσιο της έρευνας που θα διεξαχθεί από τον επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, εάν υπήρξε ή όχι χρηστή διαχείριση των χρημάτων που προέρχονται από χορηγίες, επιχορηγήσεις και το υστέρημα απλών πολιτών προς τα παιδιά της Κιβωτού.

Επίσης, στο πλαίσιο της διεξαγώμενης έρευνας θα ελεγχθεί εάν αποκτήθηκαν νόμιμα τα περιουσιακά στοιχείων των προσώπων αυτών με βασικό ερευνώμενο αδίκημα την υπεξαίρεση από τα ταμεία της δομής.

Για όλους τους ελεγχόμενους, θα ανοιχτουν τραπεζικοί τους λογαριασμοί και θα ερευνηθεί η απόκτηση ακίνητης και κινητής περιουσίας, προκειμένου, σε αντιπαραβολή με τα δηλωθέντα στις φορολογικές τους δηλώσεις, να διαπιστωθεί εάν μέρος της περιουσίας τους αποκτήθηκε από εγκληματικές πράξεις.