OKANA__2_
Ελλάδα

Η Ελλάδα πρωτοπορεί στα στέκια εποπτευόμενης χρήσης - Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΟΚΑΝΑ

Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στη Nοτιοανατολική Ευρώπη στην οποία λειτουργει ΧΕΧ - Οι δέκα υπηρεσίες που προσφέρει και τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζουν κατ’ αποκλειστικότητα τα «Π»

Την πρώτη χώρα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στην οποία λειτουργεί Χώρος Εποπτευόµενης Χρήσης (ΧΕΧ) ναρκωτικών αποτελεί πλέον η Ελλάδα. Πρόκειται για έναν πολύ σηµαντικό κοινωνικά και υγειονοµικά χώρο, τον οποίο εγκαινίασε στις 27 Απριλίου 2022 η ίδια η Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ο πρώτος στη χώρα µας ΧΕΧ, το «STEKI 46», όπως είναι το πλήρες όνοµα που του έδωσαν οι ίδιοι οι προσερχόµενοι χρήστες ναρκωτικών, στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Καποδιστρίου 46, και ξεκίνησε οριστικά τη λειτουργία του στις 14 Απριλίου 2022, µε βάση την άδεια λειτουργίας, η οποία εκδόθηκε µε την υπ’ αριθµό υπουργική απόφαση Δ2α/64914/5-11- 2021.

Τον χώρο επισκέφθηκε στις 18 Απριλίου 2022 ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειµένου να ενηµερωθεί επιτόπου για τη λειτουργία της νέας αυτής δοµής του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

kjkjkn_2

Ο νέος ΧΕΧ είναι πλήρως εξοπλισµένος και στελεχωµένος µε διεπιστηµονική οµάδα για την κάλυψη των αναγκών των ωφελουµένων. Αναλυτικά, ο ΧΕΧ «STEKI 46» περιλαµβάνει 12 ειδικά διαµορφωµένες θέσεις για την ενέσιµη ή/και εισπνεόµενη χρήση προ-αποκτηµένων ναρκωτικών ουσιών, χώρους για την παραµονή των ωφελουµένων, ιατρείο για την παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας και την αντιµετώπιση περιπτώσεων υπερδοσολογίας (overdose), καθώς και χώρο για την παροχή συµβουλευτικής ή/και ψυχολογικής υποστήριξης και διασύνδεσης των ωφελουµένων µε θεραπευτικό πρόγραµµα.
Οι υπηρεσίες του ΧΕΧ «STEKI 46» εστιάζουν στα εξής:

  1. Προαγωγή της υγείας των ενεργών χρηστών.
  2. Παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
  3. Προάσπιση της δηµόσιας υγείας.
  4. Μείωση της διασποράς των µεταδιδόµενων νοσηµάτων µε τη διάθεση υλικού ασφαλούς χρήσης.
  5. Αµεση αντιµετώπιση περιπτώσεων υπερδοσολογίας (overdose).
  6. ∆ηµιουργία επαφής µε δύσκολα προσεγγίσιµους πληθυσµούς χρηστών.
  7. ∆ιασύνδεση των ωφελουµένων µε προγράµµατα θεραπείας και δοµές Υγείας.
  8. Μείωση της όχλησης και της παραβατικότητας που πιθανώς συνδέεται µε τη χρήση.
  1. Ψυχολογική/συµβουλευτική υποστήριξη.
  2. Κάλυψη βασικών αναγκών (ατοµική υγιεινή, σίτιση, ένδυση) σε άστεγους ουσιοεξαρτηµένους.
JHJHBHJB2_2

 Με άλλα λόγια, ο ΧΕΧ αποτελεί τον χώρο στον οποίο ενεργοί χρήστες µπορούν να κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών επιτηρούµενοι, µε ασφάλεια, µε καθαρά σύνεργα, µειώνοντας τους κινδύνους για την υγεία τους, αλλά και για τη µετάδοση λοιµωδών νοσηµάτων. Η θεραπευτική προσέγγιση συνοδεύεται µε τη φροντίδα υγείας και τη διασύνδεση των ωφελουµένων µε άλλες υπηρεσίες, µε απώτερο στόχο την ένταξή τους σε θεραπευτικό πρόγραµµα.

Παράλληλα, ο ΧΕΧ συµβάλλει στον περιορισµό της όχλησης που µπορεί να δηµιουργείται στα σηµεία συνάθροισης των ουσιοεξαρτηµένων, στις λεγόµενες «πιάτσες» δηλαδή, αλλά και της µικροπαραβατικότητας, που συνδέεται συχνά µε τη χρήση ναρκωτικών.

Αξίζει να σηµειωθεί, µάλιστα, ότι Χώροι Εποπτευόµενης Χρήσης λειτουργούν παγκοσµίως εδώ και πολλά χρόνια, µε τη ∆υτική Ευρώπη να λειτουργεί λίαν επιτυχώς 88 τέτοιους χώρους σε 10 κράτη-µέλη της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ), συγκεκριµένα σε Βέλγιο, ∆ανία, Γαλλία, Γερµανία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ελβετία.

Πάνω από 193 ενεργοί χρήστες

Σύµφωνα µε τα σχετικά στατιστικά στοιχεία του ΟΚΑΝΑ, τα οποία παρουσιάζουν σήµερα κατ’ αποκλειστικότητα τα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ», µε δεκαπέντε ενεργούς χρήστες ναρκωτικών, οι οποίοι προσήλθαν τον περασµένο Απρίλιο συνολικά 55 φορές στον ΧΕΧ «STEKI 46», ξεκίνησε τη λειτουργία του ο χώρος. Μόλις δύο µήνες µετά την έναρξη της λειτουργίας του χώρου, ο συνολικός αριθµός των προσερχόµενων ενεργών χρηστών ναρκωτικών και οι σχετικές επισκέψεις σηµείωσαν γεωµετρική αύξηση και µέχρι το τέλος του περασµένου Μαΐου 71 νέοι ενεργοί χρήστες προσήλθαν µέσα στον µήνα για συνολικά 790 φορές, µε τον περασµένο Ιούνιο να εκτινάσσονται τα σχετικά µεγέθη: 107 νέοι ενεργοί χρήστες ναρκωτικών προσήλθαν στον χώρο εντός του µήνα για 1.393 φορές...

Συνεπώς, ο ΧΕΧ «STEKI 46» του ΟΚΑΝΑ εξυπηρετεί σήµερα περισσότερους από 193 ενεργούς χρήστες ναρκωτικών.

Σηµειώνεται ότι τρεις είναι οι κατηγορίες των λόγων για τους οποίους ένας ενεργός χρήστης ναρκωτικών προσέρχεται στον συγκεκριµένο χώρο, στην οδό Καποδιστρίου 46: είτε για ασφαλή χρήση ναρκωτικών ουσιών είτε για επίσκεψη στις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες είτε για επίσκεψη σε άλλες υπηρεσίες Υγείας, σίτισης, ατοµικής υγιεινής, παροχής ένδυσης ή/και υπόδησης κ.ά.

Περιλαµβάνει 12 ειδικά διαµορφωµένες θέσεις για την ενέσιµη ή/και εισπνεόµενη χρήση και ιατρείο για την παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας

Σηµαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι από τους 15 ενεργούς χρήστες ναρκωτικών που προσήλθαν εντός του περασµένου Απριλίου στον ΧΕΧ «STEKI 46» οι έξι ήταν άστεγοι, ενώ από τους 71 νέους ενεργούς χρήστες οι οποίοι προσήλθαν εντός του περασµένου Μαΐου στον χώρο οι 45 ήταν επίσης άστεγοι και από τους 107 νέους ενεργούς χρήστες ναρκωτικών που προσήλθαν τον περασµένο Ιούνιο οι 54 ήταν άστεγοι. Ετσι, ο ΧΕΧ εξυπηρετεί, µεταξύ άλλων, συνολικά περισσότερους από 105 άστεγους ενεργούς χρήστες ναρκωτικών.

Τέλος, εντός του περασµένου Ιουνίου το εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό του ΧΕΧ «STEKI 46» αντιµετώπισε εντός του χώρου, χωρίς µάλιστα να χρειαστεί η χορήγηση της ουσίας ναλοξόνη, 11 περιπτώσεις υπερβολικής δόσης ναρκωτικών.

Με άλλα λόγια, σώθηκαν 11 ανθρώπινες ζωές εντός του ΧΕΧ, ενώ η πρώτη φορά κατά την οποία χρειάστηκε να χορηγηθεί ναλοξόνη ήταν την Κυριακή 26 Ιουνίου, Παγκόσµια Ηµέρα κατά των Ναρκωτικών, σε µια περίπτωση υπερβολικής δόσης ναρκωτικών, η οποία έλαβε χώρα εκτός του «STEKI 46».

«Μείωσης της βλάβης»

Υπενθυµίζεται ότι ο ιδιαίτερης σπουδαιότητας για την ευρύτερη κοινωνία, αλλά και για την ατοµική υγεία των ίδιων των χρηστών ναρκωτικών πυλώνας της λεγόµενης «µείωσης της βλάβης» από τη χρήση ναρκωτικών εστιάζει ακριβώς στους ενεργούς χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών.

Μέσω του Δικτύου Αµεσης Πρόσβασης του ΟΚΑΝΑ επιτυγχάνεται η µείωση της βλάβης και του κινδύνου από τη χρήση ουσιών. Πρόκειται για το πρώτο στάδιο της προσέγγισης του πληθυσµού-στόχου των ουσιοεξαρτηµένων.

Απώτερος σκοπός είναι ο περιορισµός της βλάβης που προκαλεί η εξάρτηση, η διασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης, η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής, µε την κάλυψη βασικών αναγκών των χρηστών, καθώς και η διασύνδεση και η ένταξή τους σε θεραπευτικό πρόγραµµα υγείας. Επίσης, µέσω της µείωσης της βλάβης επιτυγχάνεται η προάσπιση της ευρύτερης δηµόσιας υγείας και ο περιορισµός της διασποράς µεταδιδόµενων λοιµωδών νοσηµάτων. Στο πλαίσιο, λοιπόν, της µείωσης της βλάβης εντάσσεται και η λειτουργία του ΧΕΧ.

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» στις 12/8.