Στο 90 και 1
Στο 90 και 1 Κώστας Γκόντζος Διονύσης Βερβελές
BLAV_1_2
Ελλάδα

Δρ. Κ.Μπαλωμένος: Στην άτυπη σύνοδο των Γεν. Διευθυντών αμυντικής πολιτική της ΕΕ στην Πράγα

Στο περιθώριο της συνόδου, ο Κ.Μπαλωμένος είχε συναντήσεις με τους ομολόγους του από Κύπρο, Ιταλία, Μάλτα, Κροατία, Σλοβενία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία - Συζήτησαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και για τις προκλήσεις και απειλές στην Μεσόγειο

Δύο εξαιρετικώς σημαντικά και επίκαιρα θέματα, η εφαρμογή της «Στρατηγικής Πυξίδας» (Strategic Compass) της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, με έμφαση τις επενδύσεις στον τομέα της Άμυνας, καθώς και ο ρόλος της ΕΕ στην ασφάλεια και άμυνα της Ουκρανίας αποτέλεσαν το επίκεντρο των συνομιλιών, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου των Γενικών Διευθυντών Αμυντικής Πολιτικής της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα, και στην οποία από ελληνικής πλευράς συμμετείχε ο επικεφαλής της Γενικής Διευθύνσεως Πολιτικής Εθνικής Αμύνης και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης Δρ. Κωνσταντίνος Μπαλωμένος.
BLAV_2_2


Κατά την εξέταση του θέματος «τα αμυντικά κενά στον τομέα αμύνης της ΕΕ, ο Κ.Μπαλωμένος, σε παρέμβασή του, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι οποιεσδήποτε επενδυτικές ενέργειες θα πρέπει να εξασφαλίσουν την αποφυγή περιττών επικαλύψεων και στρατηγικών εξαρτήσεων, υποστηρίζοντας την αξιοποίηση με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο των μέσων και εργαλείων της ΕΕ, προκειμένου να δοθεί ώθηση στις αμυντικές επενδύσεις και να ενισχυθεί η τεχνολογική και βιομηχανική βάση της ΕΕ στον τομέα της Άμυνας (EDTIB). Και πρόσθεσε: «Αντιλαμβανόμαστε ότι η κάλυψη των κενών δυνατοτήτων θα απαιτήσει επίσης, κίνητρα από την ΕΕ. Είναι σημαντικό να διαφυλαχθεί η δύναμη παροχής κινήτρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF)».

Τη δεύτερη μέρα της συνόδου, ο επικεφαλής της ΓΔΠΕΑΔΣ εξέφρασε την άποψη ότι το πολιτικό προφίλ της Ρωσίας θα παραμείνει ελκυστικό για αρκετούς αυταρχικούς ηγέτες και ως εκ τούτου είναι εξίσου σημαντικό να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο αφήγημα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (EPF) στο πλαίσιο δράσεων της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) θα πρέπει να γίνεται με βάση μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αξιοποιώντας και την στρατιωτική εμπειρογνωμοσύνη.

Τέλος, οι εργασίες της συνόδου ολοκληρώθηκαν με κοινό γεύμα εργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ με θέμα την κατάσταση στην Ουκρανία, τα Βαλκάνια, καθώς και τη συνεργασία των δύο προαναφερθέντων Οργανισμών στον τομέα της Στρατιωτικής Κινητικότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο περιθώριο της συνόδου, ο Κ.Μπαλωμένος είχε συναντήσεις με τους ομολόγους του από Κύπρο, Ιταλία, Μάλτα, Κροατία, Σλοβενία, Γαλλία, Ισπανία και Πορτογαλία με τους οποίους συζήτησε θέματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και για τις προκλήσεις και απειλές στην Μεσόγειο.