Κινηση__Κεντρο_Αθηνας_
Ελλάδα

Στην Βουλή ο πρώτος κλιματικός νόμος - Τι προβλέπει για κτίρια, αυτοκίνητα και ενέργεια

Για πρώτη φορά στην εξίσωση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής μπαίνουν τα ανανεώσιμα υγρά καύσιμα.

Στην νομοθετική υπηρεσία της Βουλής κατατέθηκε ο πρώτος κλιματικός νόμος, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα μέτρα για τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων στις μεταφορές, τα κτήρια και την ηλεκτροπαραγωγή.

Οι προθεσμίες που θέτει ο νόμος για την μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα προβλέπουν μικρές παρατάσεις της χρήσης υδρογονανθράκων σε σχέση με το κείμενο που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ενώ για πρώτη φορά στην εξίσωση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής μπαίνουν τα ανανεώσιμα υγρά καύσιμα.

Τι προβλέπεται ο νέος νόμος για το κλίμα

Ηλεκτροπαραγωγή: Απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από στερεά ορυκτά καύσιμα (δηλαδή από λιγνίτη) από την 31η Δεκεμβρίου 2028. Η προθεσμία μπορεί να επισπευστεί περαιτέρω με απόφαση που μπορεί να εκδοθεί μέχρι το 2025, αφού ληφθούν υπόψη η επάρκεια ισχύος και η ασφάλεια εφοδιασμού.

Οχήματα: Στην Περιφέρεια Αττικής και στην Θεσσαλονίκη (εκτός από τα νησιά), προβλέπεται ότι από το 2026 υποχρεωτικά όλα τα νέα ταξί καθώς και το ένα τρίτο των νέων ενοικιαζόμενων οχημάτων θα είναι οχήματα μηδενικών εκπομπών. Από την 1η Ιανουαρίου 2024, τουλάχιστον το ένα τέταρτο των νέων εταιρικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που αποκτώνται με χρηματοδοτική μίσθωση ή αγορά, θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα. Από την 1η Ιανουαρίου 2030 ή, εφόσον προβλέπεται διαφορετική ημερομηνία, από την ημερομηνία αναφοράς που προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο, νέα επιβατικά και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα που ταξινομούνται είναι μόνο οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Κτήρια: Από την 1η Ιανουαρίου 2025 απαγορεύεται η πώληση και εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου θέρμανσης. Από την 1η Ιανουαρίου 2030, επιτρέπεται αποκλειστικά η πώληση πετρελαίου θέρμανσης το οποίο είναι αναμεμειγμένο σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό κατ' όγκο με ανανεώσιμα υγρά καύσιμα.

Προβλέπεται ακόμα, ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 τα νέα κτήρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας (γεωγραφικές ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας ή σε σημεία κοντά σε δασικές περιοχές που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς) θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά. Η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου.

Στο νομοσχέδιο κατατέθηκαν και τροπολογίες όπως αυτή του υπουργείου Δικαιοσύνης για την κάλυψη της εργοδοτικής εισφοράς στις επιχειρήσεις Τύπου και τις οφειλές στον ΕΔΟΕΑΠ.

Η τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπει τροποποίηση του άρθρου 86 του νόμου Πέτσα επεκτείνοντας την χρονική κάλυψη έως και το 2021. Επιπλέον προστίθεται η πρόβλεψη με την οποία από το πρόγραμμα χρηματοδότησης μπορεί να καλυφθεί συνολικά η μερικώς από τους δικαιούχους το αγγελιόσημο.

Στο άρθρο τρία της τροπολογίας προβλέπει ότι στο πρόγραμμα χρηματοδότησης μπορούν να ενταχθούν οι πάροχοι περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειες ψηφιακής τηλεόρασης οι ραδιοφωνικοί σταθμοί ο περιοδικός τύπος και οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.

Επίσης στο άρθρο τέσσερα προβλέπεται η ρύθμιση των οφειλών προς τον ΕΔΟΕΑΠ, που αφορά στα έτη 2017 έως και 2021 σε έως 72 δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 100 ευρώ και με απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης υποβολής και καταβολής.

Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν η παροχή περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειες ψηφιακής τηλεόρασης οι ραδιοφωνικοί σταθμοί ο περιοδικός τύπος καθώς επίσης οι επιχειρήσεις διαδικτύου υπό τον όρο το σχετικό αίτημα να υποβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2022.